Adoption av sambos vuxna son

2018-11-09 i Adoption
FRÅGA
Jag och min sambo har varit ihop i över trettio år. Jag vill adoptera hennes biologiske son. Han var 16 år när vi träffades och har vi har haft en relation sedan dess. Han är således en vuxen man med egna tonåringar idag.Får jag adoptera? Hur gör jag/vi?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om adoption hittar vi i 4 kap. Föräldrabalken (FB).

Den som vill söka om adoption ska göra detta hos tingsrätten i den ort där den som adoptanten vill adoptera har sin hemvist (se 4 kap. 12 § FB).

Enligt 4 kap. 6 § FB kan en person med sin sambos samtycke adoptera sambons barn.

Av 4 kap. 4 § framgår att personer över 18 år får adopteras om det finns särskild anledning till adoptionen. Detta med hänsyn till det personliga förhållandet mellan adoptanten och den som denne vill adoptera samt att adoptionen i övrigt ska vara lämplig. Detta innebär att en helhetsbedömning av adoptionen ska göras.

Vid en bedömning om det föreligger särskild anledning anges vidare att det särskilt ska beaktas om adoptanten har uppfostrat den som denne vill adoptera eller om avsikten med adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och vuxen. Som exempel på bekräftelse av en sådan relation har i förarbetena angetts vara situationer där adoptanten under sena tonår eller i vuxen ålder varit styvförälder till den som denne vill adoptera på så sätt utvecklat en relation.

För adoption av personer som är 12 år eller äldre krävs enligt 4 kap. 7 § FB även dennes samtycke till adoptionen.

Eftersom det i varje enskilt fall ska ske en helhetsbedömning av den sökta adoptionen kan en inte med säkerhet säga om en adoption kommer godkännas eller inte, men utifrån vad som framgår av frågan tycks det inte finnas hinder mot en adoption av din sambos son.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (605)
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

Alla besvarade frågor (96402)