Äktenskapsord när ena maken är egen företagare

FRÅGA
Hej! Min man ska snart köpa ett företag med sin kollega. Han vill att jag ska skriva på ett avtal, där jag skriver av mig giftorätt (?). Så mina frågor är följande:1. Vad har jag för skyldighet o rättighet gällande avtalet? 2. Om jag skriver på, vad innebär det för oss om han går i konkurs? 3. När han blir delägare kommer han inte vilja ta ut några pappaledighetsdagar, vilket innebär jag måste ställa upp o vara hemma mera. Vad har jag för rätt till stöd och/eller Hur kan jag kompensera de? Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer dela upp mina svar nedan i samma ordning som du ställt dina frågor.

Vad du har för skyldigheter och rättigheter gällande avtalet

Det avtal som din man vill att du ska skriva på tolkar jag som ett äktenskapsförord. Regler om äktenskapsförord och dess verkningar hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). 7 kap. 1 § ÄktB fastställer att makars egendom som huvudregel är giftorättsgods. Undantaget till detta är om viss eller all egendom gjorts till enskild till följd av äktenskapsförord, gåvobrev, testamente, arv eller genom förmånstagarförordnande för vissa försäkringar (7 kap. 2 § ÄktB). Dessa sätt är de enda genom vilka egendom kan göras till enskild, inga andra typer av avtal uppnår denna effekt.

Om ett äktenskap skulle upplösas genom skilsmässa eller dödsfall är huvudregeln att all egendom ska ingå i en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Varje make får från sin egendom göra avdrag från sina skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Samtliga tillgångar läggs sedan samman och delas på hälften mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Om du skriver på ett äktenskapsförord där du avsäger dig rätten till giftorättsgods kommer en sådan hälftendelning inte ske. Du kommer i sådana fall inte få del av din makes tillgångar, utan endast ta med dig det som du själv anskaffat. Samma sak gäller din man. Å andra sidan löper du inte heller risken för att din mans skulder kommer kunna räknas av mot dina tillgångar.

Sammanfattningsvis kan ett äktenskapsförord vara både bra och dåligt för dig, beroende på hur er ekonomi ser ut. Om din man har störst tillgångar och få skulder kommer ett sådant äktenskapsförord som du beskriver medföra negativa effekter för dig om äktenskapet upplöses. Detta eftersom du i sådana fall inte kommer få ta del av din mans tillgångar utan bara får det du själv äger. Om däremot din mans ekonomi är osäker, samtidigt som du har en del tillgångar, kan äktenskapsförordet vara en trygghet. Du kan då vara säker på att din mans eventuella skulder inte kommer få dras av mot dina tillgångar i en bodelning.

Om du skriver på, vad innebär det för er om han går i konkurs

Ett äktenskapsförord blir gällande först vid skilsmässa. Därmed innebär det ingen större skillnad för er om han skulle gå i konkurs. För att skydda dig vid en eventuell konkurs kan ni istället skriva över egendom på dig, för att undvika att denna skulle tas av kronofogden om det går illa för din mans företag.

Vad har du för rättigheter när det kommer till föräldraledighet

När ni får barn har ni som föräldrar rätt till föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken (SFB). Totalt får föräldrar föräldrapenning under 480 dagar (12 kap. 12 § SFB). Om ni har gemensam vårdnad om barnet har ni båda rätt att ta ut dessa dagar, för vilka ersättning ges på olika nivåer (12 kap. 15 § SFB). Om din man inte vill ta ut sina dagar går det bra att han överlåter dessa till dig i enlighet med 12 kap. 17 § SFB. Det är dock 90 dagar som alltid är "öronmärkta" för vardera föräldern, innebärande att 90 dagar inte kan överlåtas. Konsekvensen av detta är att om din man inte vill ta ut dessa dagar kommer ni bli av med dem. Om du ska vara hemma mer än din man är detta något ni måste komma överens om. Du har inga rättigheter som kopplas till att du är hemma mer. Det är din inkomst som kommer bli lägre och din pension som kommer sänkas på grund av att du kommer ha jobbat mindre i ditt liv. Således bör du själv tänka igenom om du är villig att ta fler föräldradagar än din man. Om ni är gifta länge kommer du kanske få del av hans pension, men om ni skiljer er innan dess kan det innebära att du får det sämre som gammal. Jag råder dig därför att ta ett snack med din man om detta. Som föräldrar kommer ni behöva fatta mängder av gemensamma beslut, detta är ett av dessa!

Hoppas att du fått svar på dina frågor! Du är välkommen att kontakta oss igen med ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Paulina Asplund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97352)