Aktiers överlåtbarhet

2018-12-29 i Bolag
FRÅGA
https://lagen.nu/2005:551Jag köpte andelar i ett företag jag jobbade för 2016-2017. Jag har sedan dess slutat och har annat jobb. Jag vill på något vis ha ut mina pengar ur företaget nu. Ägaren påstår att han inte kan hitta köpare. Känns som att mina pengar "hålls gissla". Vad kan jag göra?Tack på förhand & god fortsättning!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår inte vilken typ av association företaget är, därför antar jag att det handlar om ett aktiebolag.

Som huvudregel kan aktier överlåtas och förvärvas fritt om det inte föreligger ett förbehåll i bolagsordningen (4 kap. 7 § Aktiebolagslagen). Huvudregeln innebär att du som aktieägare har rätt att överlåta, det vill säga, sälja din aktier fritt till någon annan om det inte framgår någon form av förbehåll i bolagsordningen.

Det finns enligt Aktiebolagslagen tre typer av förbehåll, samtyckesförbehåll, vilket innebär att aktier kan enbart överlåtas om bolaget samtycker till överlåtelsen (4 kap. 9 § Aktiebolagslagen); förköpsförbehåll, enligt vilket ska en aktieägare eller annan erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare (4 kap. 18 § Aktiebolagslagen). Detta betyder att du måste erbjuda först de aktier som du vill sälja till de andra aktieägarna i företaget innan du erbjuder dem till tredje part. Den tredje typen av förbehåll är hembudsförbehåll, vilket innebär att en aktieägare eller någon annan har rätt att lösa en aktie som har övergått till en ny ägare (ett slags återköp) (4 kap. 27 § Aktiebolagslagen).

Det ska framgå av företagets bolagsordning om någon av de ovan nämnda förbehållen gäller för företaget i fråga. Om det inte är fallet, har du rätt att sälja dina aktier själv och få ut dina pengar.

Med Vänliga Hälsningar

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (623)
2020-02-27 Vad krävs för att säga upp ett aktieägaravtal?
2020-02-27 Uteslutande av styrelseledamot i ett aktiebolag
2020-02-25 Överlåtelse av andel i ett handelsbolag
2020-02-23 Kan man starta ett AB om man har betalningsanmärkningar??

Alla besvarade frågor (77454)