Amerikansk arvsskatt på arv från arvlåtare i Sverige?

2020-04-30 i Arvsskatt
FRÅGA
Hej!Jag är svensk medborgare bosatt och beskattas i USA. Jag har enligt tidigare SINK ansökningar blivit bedömd att vara begränsat skatteskylding i Sverige. Detta innebär bl.a. att alla inkomster jag har i Sverige beskattas i USA.Min fråga gäller försäljning av dödsbo. Min mor gick bort efter jag flyttat till USA och hon har en bostadsrätt i Sverige. Den kommer säljas till vinst. Hur beskattas detta för min del och hur skall jag hantera arvskatten? Vad säger lagen?Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skilj på dig själv som fysisk person och dödsboet som juridisk person

Eftersom att du är begränsat skattskyldig i Sverige och beskattas enligt Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) är du endast skattepliktig för sådan inkomst som listas i 5 § SINK. Det är dock viktigt att skilja på hur DU som fysisk person och begränsat skattesubjekt ska beskattas och hur DÖDSBOET som juridisk person ska beskattas.

Baserat på den information du har gett mig i frågan kommer jag att utgå från att din mor var obegränsat skattskyldig i Sverige. Dödsboet efter henne ska därför beskattas enligt de skatteregler som gäller för en obegränsat fysisk person i Sverige (4 kap. 1-2 § inkomstskattelagen).

Dödsboet betalar skatt på kapitalvinsten

När dödsboet säljer bostadsrätten görs en kapitalvinst. En kapitalvinst ska tas upp till beskattning hos dödsboet, enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen. För DIN del innebär alltså inte kapitalvinsten i sig någon skattekonsekvens, det faller på dödsboet att deklarera detta.

Ingen arvsskatt i Sverige, men vad gäller i USA?

Efter att dödsboet sålt fastigheten kommer arvskifte ske (23 kap. ärvdabalken) och du kommer att få ditt arv utdelat. I Sverige har vi ingen arvsskatt, utan ett arv är skattefritt. Men eftersom att du bor i USA och beskattas enligt amerikanska skatteregler blir frågan vad som gäller beträffande arvsskatt i USA.

Vad jag känner till så har USA kvar sin arvsskatt, men normalt sett beskattas inte arv från utländska arvlåtare - det finns dock undantag och gränsbelopp att rätta sig efter. Jag kan inte med säkerhet svara på vad som gäller beträffande de amerikanska skattereglerna, därför rekommenderar jag dig att ta kontakt med en skattejurist där du bor - eventuellt vända dig till Sveriges ambassad i USA eller Skatteverket som får vägleda dig.

Du är välkommen att ställa en till fråga om du fortfarande har funderingar!

Med vänlig hälsning,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (102)
2020-09-26 Kan arvsskatten återinföras?
2020-09-26 Skatt på utländsk fastighet som erhållits genom ett testamente?
2020-08-29 Vilket lands lag gäller vid arvutdelning?
2020-07-19 Behöver skatt betalas för bostadsrätt som fåtts genom arv?

Alla besvarade frågor (85488)