Ändring av ett barns boende

2021-10-31 i Barnrätt
FRÅGA
6 kap. 13 § föräldrabalkenJag skriver för en vän som inte har tiden att ta reda på det själv .Vi har gemensam vårdnad av sonen som är 4 år!när mamman var mammaledig flyttade hon med sonen från Halmstad till Arvika jag träffar min son en gång i månade i 3 timmar när jag kör dit!!kan jag kräva att mamman flyttar närmre eller att sonen ska bo hos mig?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din vän hade gemensam vårdnad förutsätter jag att han godtog flytten. Den vårdnadshavare som barnet bor hos får nämligen inte ensam bestämma om barnet ska flytta med honom eller henne då en flytt anses vara av en sådan angelägenhet där båda vårdnadshavarna måste vara överens i frågan (6 kap. 13 § föräldrabalken).

Om din vän vill bli boförälder kan han begära detta i domstol (6 kap. 14 a § föräldrabalken). Domstolen kommer bland annat ta den så kallade kontinuitentsprincipen i beaktande. Principen går ut på att inte flytta ett barn från dess invanda miljö så att exempelvis skola, kompisar och fritidsaktiviteter påverkas av flytten. Därför flyttar man ogärna ett barn från den föräldern som barnet för närvarande bor hos, detta vägs dock mot principen att barnet bästa är förenligt med en nära och god kontakt med båda barnets föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken).

En flytt där barnets invanda miljö förändras kan alltså berättigas om flytten leder till att den föräldern som barnet bor hos i en mycket högre grad främjar en nära och god kontakt med båda barnets föräldrar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?