Anskaffningsutgift för tredimensionell fastighet

FRÅGA
Hur ska anskaffningsvärde vid försäljning av tredimensionell näringsfastighet beräknas?
SVAR

Hej och tack för att du använder dig av våra tjänster!

Om din tredimensionella fastighet utgörs av en ägarlägenhet, så beskattas avyttringen på samma sätt som vid försäljning av småhus.

Anskaffningsutgiften utgörs av inköpspriset, vilket är köpeskillingen för bostaden (inklusive mark) med tillägg för inköpsprovision, lagfartskostnad och eventuell utgift för inteckning i fastigheten.

Om du förvärvat bostaden genom arv eller gåva övertar du den tidigare ägarens inköpspris.

När man sedan vid en försäljning ska beräkna den skattepliktiga kapitalvinsten lägger man ihop sin anskaffningsutgift med ökade utgifter för förbättring av fastigheten (här ingår utgifter för ny-, till- och ombyggnad liksom reparationer som gör att fastigheten kommer i ett bättre skick än när man förvärvade den). Detta belopp kallas omkostnadsbelopp och är vad man drar av från försäljningsinkomsten för att få sin kapitalvinst (detta framgår av 44 kap 13-14 §§ Inkomstskattelagen, se här).

Jag hoppas att rådgivning har varit till hjälp.

Med vänliga hälsningar

fredrik.norberg@lawline.se

Fredrik Norberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (252)
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen
2021-10-31 Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?
2021-10-21 Hur betalas vinstskatt vid försäljning av bostad?
2021-09-23 Hur beräknas skatten på kapitalvinsten av en husförsäljning?

Alla besvarade frågor (97617)