Anskaffningsutgift vid gåva av fastighet

FRÅGA
Vi är 3 syskon som fått huset som gåva av vår fader tax.värde 1.3 mkr. 2 syskon har sålt till 3:e syskonet för 800.000:- . Eftersom det inte finns gåvoskatt,hur räknar man?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig tillLawline med din fråga!

Vid försäljning av fastigheterbeskattas kapitalvinsten. Den beräknas genom att ersättningen för den avyttradetillgången minskas med utgifter för försäljningen och omkostnadsbeloppet.Omkostnadsbeloppet består av utgifter för anskaffandet och förbättringsutgifter.Inom ramen för din fråga är utgiften för anskaffandet den intressanta. Vid gåvaberäknas denna utgift genom att gåvotagaren inträder i gåvogivarensskattemässiga situation. Detta följer av inkomstskattelagen 44 kap. 21 §, den s.k.kontinuitetsprincipen. Det innebär att de säljande syskonen får räkna av entredjedel av det belopp fadern förvärvade fastigheten för från ersättningen,400 000, vid beräkning av kapitalvinsten. Har fadern förvärvat fastigheteninnan 1952 beräknas anskaffningsutgiften som 150 % av taxeringsvärdet 1952enligt 45 kap. 28 §.

Vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (247)
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.
2021-04-18 Kan man kvitta skatt på vinst vid husförsäljning när man köper en ny fastighet?

Alla besvarade frågor (93062)