Anskaffningsvärde för fastighet förvärvad genom arv?

2019-11-20 i Reavinstskatt
FRÅGA
En bostadsrätt ärvs och den är i bouppteckningen värderad till 3700000 och säljs för 4000000Vilket ingångsvärde används för reavinstbeskattning. 3700000 eller det den köptes för 20 år tidigare?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en fastighet överlåts genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, använder man sig av den s.k. kontinuitetsprincipen som innebär att gåvomottagaren träder in i gåvogivarens skattemässiga situation enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att gåvomottagaren kommer använda sig av gåvogivarens anskaffningsvärde vid beräkningen av kapitalvinsten enligt 44 kap. 13 § IL.

I förevarande fall ska ni alltså använda er av inköpspriset som gåvogivaren betalade 20 år sedan som anskaffningsvärde (ingångsvärde) vid beräkningen av kapitalvinsten (reavinsten).

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?