Anskaffningsvärde vid gåva eller arv av villa

2015-12-14 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
Hej! Min mamma funderar på att överlåta sin villa på mig (enda barnet), men fortsätta bo där. Som jag förstått övertar jag då hennes anskaffningsvärde. Nu till frågan - blir det annat anskaffningsvärde för mig om jag istället ärver villan när den dagen kommer? Med vänlig hälsning Christina Öhman
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Då du inte skriver något om att t.ex. överta lån för villan, förutsätter jag att du menar att överlåtelsen skall ske genom gåva.

Både i det fall man får någonting som gåva och som arv, inträder man - som det uttrycks i 44:21 Inkomstskattelagen - i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Med detta menas främst att man övertar anskaffningsvärdet och eventuella förbättringsutgifter (såsom renoveringskostnader) som den tidigare ägaren har lagt ned på egendomen och får dra av dessa vid en kommande försäljning.

Med andra ord påverkas inte ditt anskaffningsvärde av huruvida du får villan genom gåva eller arv.

Om det nu skulle vara så att tanken är att du övertar lån för villan, kan det skatterättsligt vara fråga om ett köp. Vid ett köp får man ju ett eget anskaffningsvärde, motsvarande vad man har betalat. Att ta över ett lån ses här som en betalning. Vad gäller fastigheter (det vill säga t.ex. en villa om marken ingår) anses överlåtelsen i sin helhet ske genom köp om betalningen ligger på eller över taxeringsvärdet. I så fall anses man alltså ha köpt egendomen till 100 % och för det man har betalat. Om egendomen inte är en fastighet gör man en uppdelning och anser att en del av egendomen är köpt och en annan del överlåten genom gåva (t.ex. att 50 % av egendomen är köpt om man har tagit över lån som motsvarar halva marknadsvärdet).

Hoppas att svaret blir till hjälp! Hör gärna av dig på thommy.akesson@lawline.se om det är något som är oklart.

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll