Ansvar för skada som barn orsakat genom brott

FRÅGA
Min bil blev utsatt för skadegörelse i form av stenkastning under det att skolbarn hade rast, ingen vuxen pedagog i närheten. Bär kommunen ansvaret då barnet var i skolan?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Generella regler
Huvudregeln är att föräldrar har en tillsynsplikt över sina barn enligt föräldrabalken. Denna tillsynsplikt är långtgående och även då föräldern inte själv varit vårdslös kan förälder bli ersättningsskyldig för skador som dess barn orsakat.

Då barnet är i skolan har föräldern oftast inte möjlighet att utöva denna tillsynsplikt över barnet. Istället finns det då anledning att se skolan som ansvarig.

Ansvar vid brott
Vi kan dock hitta en specialregel i 3 kap. 5 § skadeståndslagen som säger att förälder blir ansvarig att ersätta skador som dess barn orsakat genom brott. Skadegörelse är ett brott enligt 12 kap brottsbalken. I detta fall blir föräldern alltså ansvarig trots att denne inte närvarat vid skadan.

I 3 kap 5 § 2st skadeståndslagen kan vi se att förälderns betalningsansvar går upp till max en femtedel av prisbasbeloppet. År 2017 är det prisbasbeloppet 44 800 kr. 44 800/5=8960 kr. Föräldrar är alltså inte skyldiga att betala mer än 8960 kr för skador som barnen orsakar, resten av betalningsansvaret faller då på barnet (ofta slutar det väl med att föräldern ändå betalar allt).

För att skadan på din bil ska ha utsatts för skadegörelse krävs att barnet haft för avsikt eller åtminstone förstått att din bil skulle skadas av hans/hennes agerande. Om det var en ren olyckshändelse att din bil skadas är det inget brott. Då du skriver att bilen skadades genom stenkastning tyder mycket på att detta är ett brott och du kan därför vända dig till barnets föräldrar med dina skadeståndskrav.

Ansvar vid olyckshändelse
Om det inte kan bedömas vara ett brott lär skolan istället vara ansvarig att betala skadan eftersom föräldern inte hade någon möjlighet att utöva sin tillsyn över barnet.

Sammanfattning
Skador som orsakas av ett barn genom brott (t.ex. skadegörelse) ersätts av barnets förälder upp till en viss summa, trots att inte föräldern haft något ansvar i skadan.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98671)