Ansvaret för dödsboets skulder

FRÅGA
HejDödsboet efter vår mor ska sälja hennes lägenhet. Vi är tre barn. Mäklaren skickar fakturor för utlägg av annonsering som senare kommer dras av på hens provision. Kan dessa fakturor betalas av dödsboet eller måste en av arvingarna ta den personligen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Dödsboet är en juridisk person där dödsbodelägarna har ansvaret att förvalta den avlidnes kvarlåtenskap från dennes bortgång till dess att arvskifte hållits och boet kan upplösas. Detta innebär att de rättshandlingar (t.ex. försäljning av egendom) som företas av er gemensamt i egenskap av dödsbodelägare för boets räkning endast binder boet och inte er arvingar personligen. De skulder som dödsboet drar på sig till följd av förvaltningen ska därmed betalas av dödsboet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88385)