Använda annans bank-ID för casinospel

2021-08-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! En nära vän till mig lyckades installera mitt bankid på sin telefon, med vilket han olovligen skapade online-kasino konton och spelade bort 20000 SEK av mina pengar på mitt konto. Jag har fått tillbaka pengarna nu men kan jag fortfarande anmäla honom för brott? (Detta skedde i början av mars detta år, 2021) och i så fall, vilka brott?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara vilka brott detta kan röra sig om och om du kan anmäla, trots att du fått tillbaka pengarna, används brottsbalken (BrB).

Vilka brott kan detta röra sig om?

Missbruk av urkund kan bli ett aktuellt brott i detta fall. Detta är när någon missbrukar pass, betyg, identitetshandling eller liknande för en enskild person utställd urkund (BrB 12 kap. 15 §). Begreppet urkund inkluderar även it-versioner av urkunder, tex som bank-ID. Gärningen är missbruk av urkund genom att personen utger sig för att vara den för vilken urkunden är utställd. I detta fall att din vän använde ditt bank-ID för att kunna använda dina pengar till spelandet.

Pengarna som din vän tog och använde till spelet kan röra sig om stöld. Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld (BrB 8 kap. 1 §). Det kan även eventuellt röra sig om grov stöld om tillgreppet tex inneburit synnerligen kännbar skada för dig (BrB 8 kap. 4 §). Det kan röra sig om stöld eftersom det inte fanns samtycke från dig till att din vän skulle använda dina pengar. Din vän rådde över pengarna genom att ta dem från dig och fråntog dem därigenom din besittning. Handlandet innebar en skada, eftersom du genom det förlorade pengarna.

Kan du fortfarande anmäla trots att du fått tillbaka pengarna?

Du beskriver att du nu fått tillbaka pengarna. Även om du fått tillbaka pengarna så är brottet redan begånget. Om din vän hade för avsikt att behålla pengarna när hen tog dem så är det stöld, även om hen senare lämnar tillbaka dem. Du bör anmäla till polisen så snart du kan. En snabbare anmälan gör det lättare för tex bevisningen.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?