Är bostadsrättsföreningen berättigad att förbjuda laddning av hybridbil utanför bostaden?

2020-12-19 i Bostadsrätt
FRÅGA
Vår bostadsrättsförening anmodar oss att inte ladda vår hybrid bil från vår bostad Om vi fortsätter att göra det ändå vad kan hända?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då förevarande fall behandlar en bostadsrätt blir bostadsrättslagen (BRL) tillämplig.

Av 7 kap. 9§ BRL ska ni i egenskap av bostadsrättshavare vid er användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Ni har skyldighet att rätta er efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.

Nu vet inte jag motiven bakom att föreningen hindrar er från att ladda er hybridbil, men jag vill ändå erinra om att föreningen kan ha legitima skäl bakom detta.

Av 7 kap. 9§ st. 2 BRL ska föreningen vid en sådan störning som angivits ovan bl.a. ge er tillsägelse att störningarna omedelbart ska upphöra (vilket de gjort i detta fall).

I 7 kap. 18§ BRL uppges de olika förverkandegrunderna som kan bli aktuella. Enligt p. 5 så är föreningen berättigad att säga upp er till avflyttning ifall ni åsidosätter era skyldigheter enligt 7 kap. 9§ BRL (den jag ovan angivit). Däremot får bostadsrätten inte förverkas om det som ligger er till last är av ringa/ liten betydelse, 7 kap. 19§ BRL.

Slutsatsen blir att det krävs mer information om varför bostadsrättsföreningen inte beviljar er detta. Är det så att det är förenligt med den sed som gäller i resterande del av ort talar det för att det är just 7 kap. 9§ BRL som aktualiseras. I sådana fall löper ni risk att få er bostadsrätt förverkad.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1218)
2021-07-30 Får jag behålla trådbackar när jag säljer min bostadsrätt?
2021-07-24 Sätta in persienner i bostadsrätt?
2021-07-16 Kan styrelsen i en förening fatta beslut i strid mot stadgarna?
2021-07-02 Får man äga två bostadsrätter?

Alla besvarade frågor (94389)