Är chattar en offentlig handling?

FRÅGA
Är chattar i teams en offentlig handling?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst kan sägas att vi i Sverige har en grundlagsfäst offentlighetsprincip som bland annat innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF)). Frågan blir således vad som avses med allmänna handlingar och huruvida privata chattar kan ses som offentlig handling.

Vad är en handling?

Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt (2 kap. 3 § TF).

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF).

Vad är en offentlig handling?

Offentlig handling är en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess i enlighet med offentlighet- och sekretesslag (OSL). Alltså krävs det att handlingen är allmän samt inte omfattas av sekretess för att den ska vara offentlig.

Är chattar i teams en offentlig handling?

Kort sagt så är chattar i teams inte en offentlig handling. Chattar i teams kan ses som handlingar men är varken förvarad och inkommen eller upprättad hos en myndighet.

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la Varga
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (354)
2021-06-23 Kan man ta reda på hur många barn en person har?
2021-06-11 Är ett typsvar till övningsuppgifter på universitetet en allmän handling som kan begäras ut?
2021-05-31 Kan man kräva ut gamla prov från en kommunal skola?
2021-05-27 När raderas förundersökningen efter avtjänat straff

Alla besvarade frågor (93311)