Är det brottsligt att låta en person folkbokföra sig hos en när hen inte bor där?

2021-08-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Är det brottsligt att den som bor och är skriven på enadress tillåter en person att skriva sig på den adressen utan att bo där.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Att uppsåtligen folkbokföra sig på en adress där man inte bor kan utgöra ett folkbokföringsbrott. Detta är fallet om det föreligger en fara i bevishänseende (se 42 § folkbokföringslagen). Faran ska i fallet vara konkret, vilket innebär att den oriktiga uppgiften om folkbokföringsadressen sannolikt inte skulle upptäckas vid en normal rutinmässig kontroll.

Att bo någon annanstans än där man är folkbokförd kan alltså utgöra ett brott. För ett sådant folkbokföringsbrott döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Eftersom fängelse ingår i straffskalan för folkbokföringsbrott kan någon som medverkar till ett sådant också göra sig skyldig till brott (se 23 kap. 4 § första stycket BrB). Det kan således vara brottsligt om en person låter en annan person folkbokföra sig hos denne, utan att personen bor där. Detta förutsätter emellertid även att den medverkande har uppsåt.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?