Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?

2021-10-17 i Immaterialrätt
FRÅGA
Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis blir varumärkeslagen (2010:1877) (VML) och marknadsföringslagen (2008:486) (MFL) tillämplig på din fråga.

Det bör inte räknas som varumärkesintrång

Det kan finnas problem med att trycka din egna logga på en annan firmas reklamtröjor, ur varumärkesrättslig synpunkt, om tryckningen av din egna logga skulle innebära att den ursprungliga firmans logga ändras. Det bör dock finnas svårigheter i att nå framgång gällande en talan om varumärkesintrång i din situation, eftersom det inte verkar som att den andra firmans varumärke i sig har förändrats, utan att du har endast lagt till en egen logga på tröjan. Således bör en tryckning av loggan inte innebära varumärkesintrång.

Det kan bli fråga om vilseledande marknadsföring

Istället för varumärkesintrång kan det bli fråga om vilseledande marknadsföring, om marknadsföringen är otillbörlig och påverkar, eller sannolikt påverkar, mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (8 § MFL).

En marknadsföring är otillbörlig om det inte tydligt framgår vem som svarar för marknadsföringen (9 § andra stycket MFL). Det finns en risk att era loggor associeras och att det inte tydligt framgår vem som svarar för marknadsföringen. Vidare kan en marknadsföring anses som otillbörlig om den lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter (14 § MFL). Om det exempelvis skulle vara så att tröjan är väldigt unik och att det är lätt hänt att förknippa tröjans utseende med den andra firman även efter att din logga läggs till, föreligger en förväxlingsrisk. Det framgår dock inte av informationen hur särpräglad och känd den andra firmans produkter är. Är produkten mindre känd, är risken mindre för förväxling. Om det inte uppkommer någon förväxlingsrisk mellan era produkter och om det tydligt framgår vem som ansvarar för marknadsföringen så ser jag inga hinder att trycka loggan, trots att detta görs på annan firmas ursprungliga tröja.

Det finns en risk att tryckningen strider mot god marknadsföringssed

Möjligen finns en risk att tryckningen skulle innebära att marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed (5 § MFL). För att en marknadsföring ska strida mot god marknadsföringssed behöver den vara otillbörlig. Den är otillbörlig om den i märkbar mån påverkar, eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (6 § MFL). Det kan bli fråga om renommésnyltning, vilket är om en näringsidkare (din firma t.ex.), anknyter utan samtycke i sin marknadsföring till en annan näringsidkares verksamhet, produkter eller kännetecken som är kända. Renommésnytltning skulle kunna vara för handen om du genom din logga ska marknadsföra ditt varumärke och på så sätt drar fördel av det andra företagets framgång, eftersom konsumenterna förväxlar era firmor. För att det ska vara fråga om renommésnyltning krävs det att det andra företaget är känt, (t.ex. MD 1993:9) som handlade om renommésnytltning gentemot Hugo Boss. Min bedömning är dock att din situation verkar röra ett mindre företag och eftersom kraven för att det ska strida mot god marknadsföringsed är att det i "märkbar mån" ska påverka mottagaren, så bör inte din marknadsföring strida mot god marknadsföringssen. Slutsatsen kan dock variera beroende på hur olik tröjan blir att se ut , jämfört med originalet, efter din justering.

Slutsats

Det bör inte kunna bli fråga om varumärkesintrång och tryckningen bör heller inte strida mot god marknadsföringssed. Risken är dock större att det kan bli fråga om vilseledande marknadsföring, och då behöver marknadsföringen alltså först och främst vara otillbörlig. Om man kommer fram till att den är otillbörlig, vilket man skulle kunna anse apro på förväxlingsrisken, behöver marknadsföringen antingen påverka, eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Eftersom "sannolikt påverka" har visat sig vara ett tämligen lågt ställt krav i praxis, så är min bedömning att det finns en risk för att en konsument kan förväxla era produkter. För att göra en mer välgrundad bedömning hade mer information om den ursprungliga tröjans utseende behövas, samt de förändringar som din logga skulle innebära på tröjan och hur helhetsintrycket skulle förändras efter dina justeringar. Ju större justeringar du gör när du lägger till din logga, ju mindre blir risken att vilseledande marknadsföring föreligger.

Rekommendation

Min rekommendation till dig är att du hör av dig till firman i fråga för att kunna få ett godkännande för att trycka din logga på firmans tröjor, för att minimera risken för att få juridiska problem i samband med tryckningen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1041)
2021-12-07 Får man ge bort kopierade cd-skivor till kollegor?
2021-12-03 Har man rätt att sprida en skärmdump innefattande upphovsrättsligt skyddade bilder?
2021-12-02 Är det lagligt att sälja egengjorda produkter med andra varumärkens logotyper på?
2021-12-02 Rätt till egenskapat designmaterial utan avtal

Alla besvarade frågor (97703)