Är det möjligt att testamentera mitt helägda aktiebolag till en av bröstarvingarna?

2021-07-01 i Testamente
FRÅGA
Hej, Jag har en fråga angående aktiekapital. Jag äger 100% aktier i ett aktiebolag (är ensam ägare). Min fråga är: Om jag skulle dö, vad är det som gäller? Jag har idag ett testamente skrivet att mina barn får 50% var av mitt arv. Jag har två barn. Dock skulle jag för aktiebolaget endast vilja ge ena dottern mina aktier efter död. Går detta och isåfall hur ska man göra det
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan nämnas att aktier likställs med vilken egendom som helst inom arvsrätten. Detta betyder att aktier liksom aktiebolag går att ärva. Ifall det inte finns något testamente fördelas aktiebolaget utefter den legala arvsordningen som regleras i Ärvdabalken, men i ditt fall har du upprättat ett testamente som stadgar att dina barn ska ärva 50% var av ditt arv.

Det som är bra med just testamente är det breda utrymmet att reglera i princip vad man önskar. Testamente kan likaså ändras kontinuerligt vilket innebär att det i ditt fall är möjligt att i ditt testamente reglera hur arvsfördelningen av aktiebolaget ska göras. Beroende på hur du skriver testamentet behöver inte förändringen vara omfattande. Genom en omformulering i stil med att "resterande arv utöver aktiebolaget ska fördelas med 50%" bör du uppnå det du önskar.

Att tillägga är dock att samtliga barn har rätt till sin laglott, 7 kap 1 § ÄB. Reglerna om laglott skyddar bröstarvingarnas rätt till arv. Laglotten utgör halva arvslotten som enligt lag tillkommer bröstarvingar, 7 kap. 1§ ÄB. Denna laglott får inte inskränkas varför en förälder genom testamente teoretiskt sätt enbart kan inskränka sina bröstarvingars arvsrätt till hälften. Ifall hela arvet exempelvis utgör 90 kronor utgör arvslotten 30 kronor/barn varför laglotten bör blir 15 kronor/barn

Däremot ska det erinras om att kvarlåtenskapen efter din död ska tillfalla den efterlevande maken före era gemensamma bröstarvingar/andra arvsklassen, 3 kap. 1§ ÄB. Då du inte angivet något om en make presumerar jag att detta inte aktualiseras.

Sammanfattningsvis: Det är fullt möjligt för dig att i ditt testamente reglera att aktiebolaget enbart ska tillfalla den ena dottern. Däremot kommer den andra dottern alltid ha rätt till sin laglott. Skulle aktiebolaget teoretiskt sätt vara värt 100 kronor har varje barn egentligen rätt till 50 kronor var, men eftersom du vill testamentera bort denna rätt till endast ett barn kommer det andra barnet ha rätt till sin laglott vilket utgör 25 kronor.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2974)
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente
2021-11-29 Kan man klandra ett testamente om testatorn lider av demens?
2021-11-29 Möjligheten att vara testamentsvittne med demens
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?

Alla besvarade frågor (97445)