Är det någon skillnad mellan att få ett belopp som förskott på ett arv eller som gåva?

2021-10-10 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Är det någon skillnad mellan att få ett belopp som förskott på ett arv eller som gåva både i juridiskt och skattemässig synvinkel
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga rör dels arv, dels skatterätt är ärvdabalkens och inkomstskattelagens regler tillämpliga (ÄB och IL).

Arvsrättslig konsekvens av att en gåva klassas som förskott på arv
Det finns en presumtion att en gåva som ges av en arvlåtare till dennes bröstarvinge är förskott på arv (6 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Vad gäller andra arvingar föreligger inte denna presumtion om inget annat är föreskrivet eller om omständigheterna talar för att det borde räknas som förskott på arv.

Om gåvan ska ses som förskott på arv blir konsekvensen att beloppet kommer att räknas av från arvet vid arvsskiftet. Om beloppet inte räknas som förskott på arv och enbart utgör gåva kommer det däremot inte påverka arvslotten. I så fall får gåvomottagaren både hela sitt arv och gåvan.

Skatterättslig konsekvens av att en gåva klassas som förskott på arv
Både gåvor och arv är skattefria vilket gör att det ur skatterättslig synvinkel inte kommer spela någon roll vad beloppet klassificeras som (8 kap. 2 § IL).

Sammanfattning
Skillnaden mellan om gåvan kommer klassificeras som förskott på arv eller bara som gåva är främst att om den klassificeras som förskott på arv så kommer beloppet räknas av från arvet. Skatterättsligt är det ingen skillnad. Eftersom jag inte har några specifika omständigheter att utgå från är det svårt för mig att svara mer exakt än så vad skillnaden hade blivit i ett specifikt fall.

Med vänliga hälsningar,

Moa Seger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1290)
2021-12-07 Vad händer med förskott på arv när mitt barn har avlidit?
2021-11-30 Hur regleras gåvor som inte ska vara förskott på arvet?
2021-11-30 Upphävning av förskott på arv
2021-11-29 Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?

Alla besvarade frågor (97716)