Är det olagligt att förmedla kontakter till en narkotikalangare?

2020-01-31 i Narkotikabrott
FRÅGA
Är det olagligt att ge en person kontakt till en droglangare?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL).

Är det olagligt att förmedla kontakter till en narkotikalangare?

Enligt svensk lag är det olagligt att främja narkotikahandel på olika sätt. Att förmedla kontakter mellan en narkotikasäljare och en presumtiv narkotikaköpare är olagligt (1 § 1 st. 5 p. NSL). Däremot är det endast olagligt i de fall då narkotikahandeln som en person främjar är att betrakta som vanemässig, organiserad och grov. Syftet med bestämmelsen är att förhindra den organiserade och grova narkotikabrottsligheten.
Det är därför inte olagligt att förmedla kontakter mellan en narkotikasäljare och en presumtiv narkotikaköpare om denna handel är tillfällig, av mindre mängd eller inhandlas för eget bruk. Om det däremot rör sig om ett större narkotikaparti är det olagligt.

Avslutningsvis

Det är olagligt att förmedla kontakter som främjar den organiserade och grova narkotikahandeln, t.ex. att förmedla kontakter mellan köpare och säljare för stora narkotikapartier. Det är dock inte olagligt att exempelvis ge en narkotikalangares telefonnummer till en person som vill köpa narkotika för eget bruk.

Även om det inte är olagligt att förmedla exempelvis telefonnummer till en narkotikalangare, så är det ingenting jag rekommenderar. Detta på grund av att det som huvudregel är olagligt att främja narkotikahandel.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (480)
2021-01-21 Narkotikabrott - och vapenbrott
2021-01-17 Straff gällande cannabis
2021-01-15 Möjliga påföljder vid innehav av narkotika
2020-12-29 Uppdelning av vikten på narkotika vid gemensamt innehav

Alla besvarade frågor (88385)