Är det olagligt att påstå att pengar man tjänat genom prostitution är pengar man fått som gåva?

2021-05-20 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej, om man får kontanter varje månad från att man exempelvis har prostituerat sig, och sedan sätter in pengarna på banken men påstår att pengarna är en gåva från exempelvis en kompis, är detta olagligt att påstå för banken att pengarna är en gåva fast det inte är det? Är pengar som man fått som gåva skattepliktiga och deklarationspliktiga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag tolkar frågan vill du veta om det är olagligt att påstå att pengar man tjänat för prostitution är pengar i form av gåva. Jag tolkar också att du även vill veta om pengar man får som gåva är skattepliktiga. Svaren hittar vi i skattebrottslagen (SBL), inkomstskattelagen (IL) och skatteförfarandelagen (SFL).

Försäljning av sexuella tjänster

I Sverige är det olagligt att köpa sexuella tjänster (6 kap. 11 § brottsbalken). Det är däremot inte olagligt att sälja sexuella tjänster i Sverige och detta innebär att inkomster från försäljning av sexuella tjänster är skattepliktiga och ska deklareras.

Skattebrott

Den som med avsikt lämnar oriktig uppgift till myndighet eller på annat sätt orsakar en fara för att skatt ska undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till denna eller annan döms till skattebrott till fängelse i högst två år (2 § SBL). Det är alltså olagligt att påstå att pengar man tjänat genom prostitution är pengar man fått som gåva.

Pengar genom gåva

Pengar man får genom gåva är skattefria (8 kap. 2 § IL). Du behöver alltså inte betala någon skatt på pengar du får som gåva. Dessa pengar behöver inte heller deklareras eftersom att endast skattepliktiga inkomster ska tas upp i deklarationen (31 kap. 2 § 2 punkten SFL). Detta förutsatt att det faktiskt är frågan om en gåva.

Sammanfattning

Inkomster från försäljning av sexuella tjänster är skattepliktiga och ska deklareras. Om man inte betalar skatt på dessa pengar är det skattebrott och man kan bli dömd till fängelse i högst två år. Pengar som man faktiskt fått genom gåva är dock skattefria och ska inte deklareras eftersom att endast skattepliktiga inkomster ska tas upp i deklarationen.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning

My Jansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?