Är det olagligt att röja en privatpersons skyddade adress?

2021-10-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om en privatperson med uppsåt röjer en annan privatperson som bor på skyddad adress, genom att till exempel filma med syfte att dela detta, bryter den personen mot lagen då?
SVAR

Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Svar

Det är inte olagligt i sig för en privatperson att röja en skyddad adress. Men gör någon det som tjänsteman kan man däremot göra sig skyldig till tjänstefel, (20 kap. 1 § Brottsbalken). Om privatpersonen däremot hotar med att röja den skyddade adressen kan det anses utgöra olaga hot, (4 kap. 5 § Brottsbalken).

Det finns ett annat sätt som skulle kunna göra agerandet i fråga olagligt och det är kränkande fotografering. Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år, (4 kap. 6 § a Brottsbalken). För att detta ska bli aktuellt i ditt fall måste alltså bilderna/videon tagits när de med skyddad adress befunnit sig inomhus i sin bostad eller annat liknande utrymme.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus Lagerquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2733)
2022-01-13 Förstöra eller undanhålla bevisning i åtal mot en själv?
2022-01-10 Är det olagligt att köpa ut snus till en person under 18 år?
2022-01-09 Gallring ur belastningsregistret vid flera brott med olika preskriptionstid
2021-12-29 Hur lång är preskriptionstiden för bidragsbrott?

Alla besvarade frågor (98493)