Är det tillåtet att bära armeringsjärn på allmän plats?

2019-10-30 i Övriga brott
FRÅGA
Hej. Är det lagligt att ha armeringsjärn på allmän plats?Eller faller det under knivlagen? som te x fällkniv, teleskopbatong osv ?Mvh G
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Armeringsjärn kan vara att se som gatustridsvapen

Det är förbjudet inneha knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen på allmän plats (1 § första stycket knivlagen). Med "andra föremål" avses även annat än stick- och skärvapen, såsom batonger och liknande.

Exakt vad som omfattas av förbudet är inte alltid helt klart och det måste i alla lägen göras en helhetsbedömning för att avgöra om innehavet är tillåtet. Armeringsjärn räknas inte uttryckligen upp i lagtext, förarbeten eller i HD:s praxis. Däremot ses "gatustridsvapen" som sådant som är förbjudet enligt knivlagen.

HD har bedömt att bollträn kan vara sådana föremål som omfattas av förbudet i knivlagen (NJA 2011 s. 556). Det motiverades bland annat med att basebollträn inte sällan används vid hot och misshandel och ganska ofta skaffas för helt andra ändamål än det de egentligen ska användas till samt att förbudet inte bör avgränsas strikt till endast sådant som alltid är ägnat att utgöra vapen.

Eftersom armeringsjärn, lite beroende på hur de ser ut, kan vara utformade för att användas som vapen, och det förmodligen inte är helt ovanligt att de också används till det, bör de betraktas som något som i sig kan omfattas av förbudet i knivlagen, i vart fall om de har en sådan storlek och form att de kan användas som vapen.


Det är inte brottsligt om innehavet är befogat

Jag vill tillägga att även om armeringsjärn är något som skulle kunna falla under förbudet i knivlagen, innebär det inte att det alltid är otillåtet att ha ett sådant på sig på allmän plats. Det är tillåtet att inneha sådana föremål om de ingår i utrustning för en viss tjänst eller ett visst uppdrag, eller om innehavet annars är att se som befogat (1 § andra stycket knivlagen).

Det innebär att även om det skulle kunna vara olagligt att ha armeringsjärn på allmän plats, kan det vara tillåtet, om det ska användas till något godtagbart ändamål eller om det nyss har inhandlats etc.


Sammanfattning

Om armeringsjärnet är utformat så att det rimligtvis går att använda som ett vapen, är det knappast tillåtet att ha det på allmän plats, om man inte har en godtagbar anledning till att ha med sig det.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (892)
2021-01-23 Ändring av personnummer och hot efter avlagt vittnesmål
2021-01-20 Är rekvisiten för hets mot folkgrupp kumulativa eller alternativa?
2021-01-20 Vad gäller vid brottet tjänstefel?
2021-01-20 Min granne har gjort en polisanmälan utan anledning - är det brottsligt?

Alla besvarade frågor (88453)