Är det tillåtet att bära fickkniv på allmän plats?

2019-07-29 i Övriga brott
FRÅGA
HejJag har läst att knivbladets längd påverkar oxå, och att en "gräns" ska vars 7cm.Jag har "alltid" en i mina ögon fickkniv (fällkniv) i min ryggsäck. Bladet är under 7cm om jag mätt rätt.Jag har ju inte ryggsäcken på konsert, pub eller liknande. En när jag ska handla för att slippa betala för påsar och spara på miljön. Är det problem att bära kniven på detta sätt? Eller kan jag istället byta till en "multitool" med tång och annat? Är der mindre provokativt eller liknande? Fick kniven har ofta kommit till användning inkl julklapps inslagning i butik för att krulla snöret. Tack på förhand. MVH Staffan Jävermo
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Knivar får inte användas på allmän plats

Som huvudregel är det inte tillåtet att använda knivar, andra stick- och skärvapen eller liknande föremål på allmän plats (1 § knivlagen). Som allmän plats menas inte bara det som enligt ordningslagen benämns offentlig plats, utan även andra områden och lokaler dit allmänheten har tillträde, t.ex. butiker.


Undantag om innehavet är befogat

Från huvudregeln finns det två undantag. För det första gäller förbudet inte om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för en viss tjänst eller uppdrag, d.v.s. om exempelvis batonger bärs med stöd av reglementsenlig befogenhet av polis, väktare eller ordningsvakter.

Enligt ett andra undantag gäller inte förbudet om innehavet av kniven med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. För att avgöra om innehavet är befogat eller inte, måste en helhetsbedömning göras. T.ex. spelar storleken på kniven och vad kniven ska användas till roll. Generellt kan sägas att det inte är tillåtet att allmänt bära kniv om det inte görs sammanbundet med något legitimt användande. Dock kan det vara tillåtet att bära en kniv om den är av mindre storlek även om den inte ska användas eller har använts.

I en dom från 2016 har HD uttalat att det i de flesta fall är tillåtet att bära en mindre kniv, som en pennkniv. Endast om det finns speciella omständigheter som innebär en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen, omfattas sådana mindre knivar av förbudet (NJA 2016 s. 30 punkt 24). Det kan till exempel vara en dålig idé att bära en sådan kniv i situationer då det finns risk att våldshandlingar kan inträffa, som nattetid i miljöer där andra alkoholpåverkade personer uppehåller sig. Det bör inte heller vara tillåtet att bära en sådan kniv på skolområden, nöjestillställningar, idrottsevenemang eller andra sammanhang där många människor uppehåller sig samtidigt.

Domen kan med andra ord tolkas som att det i vardagssituationer är tillåtet att bära en mindre kniv, såsom en pennkniv eller en mindre fickkniv utan att det skulle omfattas av knivförbudet. Det finns ingen regel som anger en fast gräns för hur stor kniven får vara utan det måste göras en helhetsbedömning i varje fall. Vad gäller just fickknivar har det i förarbeten och lagkommentarer endast uttalats att det ska röra sig om en mindre fickkniv, utan att det har besvarats exakt vad det är. Min bedömning är att en fickkniv med ett blad på 7 cm ligger på gränsen för vad som skulle vara tillåtet. Det kan därför vara en god idé att använda en fickkniv med ett något mindre blad, särskilt om du vardagligen bär runt kniven utan någon planerad användning av den.


Sammanfattning

Det är i de allra flesta fall tillåtet att bära en kniv av mindre slag, såsom en pennkniv eller mindre fickkniv, även om den inte ska användas då eller medföras till eller från ett användande. Endast om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer användas för vapen, är det otillåtet. Vad som just räknas som en mindre fickkniv är inte helt tydligt och för att vara på den säkra sidan kan det vara en bra idé att använda en kniv med ett något mindre blad än den du har.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (892)
2021-01-23 Ändring av personnummer och hot efter avlagt vittnesmål
2021-01-20 Är rekvisiten för hets mot folkgrupp kumulativa eller alternativa?
2021-01-20 Vad gäller vid brottet tjänstefel?
2021-01-20 Min granne har gjort en polisanmälan utan anledning - är det brottsligt?

Alla besvarade frågor (88453)