Är det tillåtet att dela bilder på Facebook utan upphovsmannens godkännande?

2019-11-07 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag har en egen sida på Facebook, bara tillgänglig för bekräftade vänner. Det jag lägger upp; mina bilder av egna avareller och egna dikter, går inte att dela vidare från min hemsida.Dagen efter att jag hade publicerat en bild på min sida, hittar jag min bild på en "väns" sida, där hon önskar alla sina vänner trevlig helg. (Vi har inga gemensamma vänner på Fb.) Hon uppger inte var hon hittat bilden eller vem som är upphovsman, bara att hon vill dela den vidare. I dagsläget är min bild visad över 200 gånger och delad vidare över 30 gånger från hennes sida.Innan detta hände, hade jag varit i kontakt med arrangörer som var intresserade av att köpa rättigheterna för bilden inför sitt årligt återkommande evenemang. Nu är man inte längre intresserad av att köpa mitt verk pga. den enorma spridningen som gjort att verket inte längre är opublicerat.Jag är naturligtvis ordentligt kränkt och har nu dessutom också förlorat möjlighet till extra inkomst. Jag skulle vilja veta vad "vännen" har gjort sig skyldig till och hur jag ska agera.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är vad din Facebookvän har gjort sig skyldig till genom att dela dina bilder utan tillåtelse och hur du ska agera. Eftersom dina bilder innehåller egna akvareller och dikter så omfattas de troligen av upphovsrättsligt skydd enligt upphovsrättslagen (URL). Mitt svar kommer därför utgå från den lagen.

Är mina bilder skyddade?
Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 kap. 1 § URL). Du uppger i din fråga att det rör sig dikter som du skrivit och akvareller som du har målat. För att du ska ha upphovsrätt till dikterna och akvarellerna krävs det att de är att betrakta som verk. Med verk avses bl.a. att det ska vara fråga om en produkt av ett andligt skapande som måste ha viss självständighet och originalitet. Jag kommer i mitt svar utgå från att dina dikter och akvareller är att betrakta som tillräckligt originella för att vara upphovsrättsligt skyddade.

Är det upphovsrättsintrång att dela bilder på Facebook?
Den som har upphovsrätt till ett verk har en ensamrätt till det verket. Ensamrätten innebär att det enbart är du som har rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten. Att göra ett verk tillgängligt för allmänheten innebär bl.a. att verket överförs till allmänheten på trådlös eller trådbunden väg genom att verket görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. Överföring till allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer (1 kap. 2 § URL). Undantag från ensamrätten finns t.ex. om det rör sig om kopior för privatbruk, men det är inte aktuellt i ditt fall eftersom din Facebookvän har delat bilderna på akvarellerna på sin Facebook. Genom att dela dina bilder av akvarellerna på Facebook har din Facebookvän gjort verket tillgängligt för allmänheten genom överföring och därmed gjort intrång i din ensamrätt.

Vad kan jag göra om någon gjort intrång i min upphovsrätt?
Upphovsrättsintrång kan bekämpas både på straffrättslig väg (7 kap. 53 § URL) och på civilrättslig väg (7 kap. 54 § URL).

En straffrättslig bekämpning innebär att du polisanmäler intrånget och att en allmän åklagare sedan kan välja att föra er talan om intrångsgörarens ansvar och ersättningsskyldighet. En straffrättslig talan kan leda till böter eller fängelse i högst 2 år för Facebookvännen (7 kap. 53 § URL). I ditt fall är det högst otroligt att intrånget skulle leda till fängelse om Facebookvännen skulle fällas för ansvar. Det råder högre beviskrav i brottmål då det måste vara ställt bortom rimligt tvivel varför en civilrättslig talan skulle kunna vara fördelaktig.

En civilrättslig talan innebär att du själv stämmer intrångsgörarna inför domstol och kräver skadestånd för intrånget. Du kan även ta hjälp av ett juridiskt ombud att föra din talan i domstolen. En civilrättslig talan kan enbart leda till betalningsansvar och alltså inte böter eller fängelse.

Väljer du att anlita ett juridiskt ombud för att lägga fram en skadeståndstalan på civilrättslig väg så måste du bekosta det själv. Om du vinner målet får motparten dock ersätta alla dina rättegångskostnader. Förlorar du däremot målet får stå för både dina egna och motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken).

Om Facebookvännen fälls till ansvar i en brottmålsprocess finns det en viss risk att det utdömda skadeståndets storlek blir mindre än i en civilrättsligprocess. Detta kan vara negativt för dig som upphovsman som i så fall får en lägre ersättning. En fördel med att föra en civilrättslig talan är att du kan föra talan om förbud att vid vite fortsätta intrånget (7 kap. 53 b § URL). Om en sådan förbudstalan vinner bifall så förbjuds alltså Facebookvännen att fortsätta dela dina bilder och får ta bort den bild hon delat. Om hon trots förbudet fortsätter drabbas hon av vite, alltså avgifter, som tillfaller staten.

Avslutande kommentar
Mitt råd är att du kontaktar din Facebookvän för att försöka lösa situationen utan rättsliga åtgärder. Framställ vilka krav du har (t.ex hur mycket hon ska betala för din uteblivna vinst, om hon ska ta bort bilden från sin Facebook, etc.). Om hon inte går med på att tillmötesgå dina krav och ni inte kan nå en kompromiss kan du vända dig till domstol. Du kan välja att anmäla henne till polisen men jag råder dig att driva tvisten civilrättsligt då det troligen kommer gå fortare och vara med fördelaktigt för dig dock med reservation för att det kan tillkomma rättegångskostnader om du eller Facebookvännen anlitar juridiskt ombud. Hur du går tillväga för att stämma Facebookvännen hittar du information om här. Om du ska stämma henne är det viktigt att du preciserar vilket skadeståndsbelopp du yrkar och varför, t.ex. för utebliven vinst och ideell skada.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (858)
2020-07-14 Marknadsföra mobilskal med färger från fotbollslag?
2020-07-12 Vilken advokat i Göteborg har erfarenhet av upphovsrätt?
2020-07-06 Upphovsrättsintrång/varumärkesintrång när man bedriver hobbyverksamhet
2020-07-01 Får varumärken synas i film?

Alla besvarade frågor (81881)