Är en avgift automatiskt momsbefriad, oavsett avgift?

2018-10-06 i Moms
FRÅGA
Hej.Är en avgift automatiskt momsbefriad, oavsett avgift? T.ex. En avbokningsavgift eller en bokningsavgift för bokad tjänst. O.s.v.Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga kan jag inte avgöra vilken typ av avbokningsavgift eller bokningsavgift det rör sig om. Jag kan därför inte avgöra huruvida det är momspliktigt eller ej. I mitt svar har jag istället valt att allmänt gå igenom vad som är momsfritt respektive momspliktigt.

Omsättningen av nästan alla tjänster är momspliktig (3 kap 1 § Mervärdesskattelagen, ML). Det finns vissa undantag som räknas upp i 3 kap ML som exempelvis sjukvård, tandvård, social omsorg, grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet mfl (se här). Allt annat är som huvudregel momspliktigt.

Skatteplikten och undantagen avser själva omsättningen, importen respektive förvärvet och inte tjänsten som sådan. Med omsättning av tjänst förstås att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon (se 2 kap 1 § 3 st ML).

Om du har ytterligare frågor är du också välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

Vänligen

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll