Är en faktura bindande?

2021-07-27 i Fordringar
FRÅGA
Jag har fakturerat en Brf ca 1000000:- kr. På fakturan står "eventuella anmärkningar skall göras inom 8 dagar" betalningskonditioner i övrigt 30 dagar.Brf klagade inte men betalade inte heller.Nu har en tvist uppstått och Brf,s ombud påstår att de nämnda 8 dagarna för klagomål inte gäller.Jag anser att de 8 dagarna skall gälla. Kan Ni ge mig ett råd?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Betalning

Den betalningsskyldige är skyldig att betala enligt det avtal som ingåtts mellan parterna.

Avtala bort rätten att göra gällande invändningar

När avtal ingås mellan två parter är utgångspunkten att avtalsfrihet råder, dvs. att man får avtala om vad som helst. Det parterna har kommit överens om ska således som huvudregel gälla. Det är möjligt att avtala om att den betalningsskyldige i vissa delar saknar rätt att göra gällande invändningar mot en skuld. Med andra ord möjligt att parterna avtalar om till exempel att anmärkningar måste göras inom 8 dagar (finns vissa undantag vid till exempel konsumentköp). Ett sådant avtal kan vara både skriftligt och muntligt.

En faktura är inte ett avtal

Det ska dock understrykas att en faktura inte är ett avtal mellan parterna. Efter avtalsslutet är det vanligt att en part (vanligen fordringsägaren) tillkännager sin uppfattning om vad avtalet innebär genom att skicka en skriftlig bekräftelse och begäran om betalning (en s.k. faktura). Villkor som fordringsägaren på egen hand för in i en faktura som inte parterna tillsammans kommit överens om är normalt inte bindande. Utgångspunkten bör vara att villkoren gäller endast om parterna träffat avtal om att dessa ska gälla. Vanligast är också att man avtalar om villkoren innan för att undvika tvister. I detta fall verkar det vara fråga om ett villkor som tillförts av dig ensidigt.

Kan ett ensidigt villkor i fakturan vara bindande?

När ett villkor inte har avtalats mellan parterna kan det bli aktuellt att titta på vad som anges i eventuell relevant lag utifrån vad fordringen och invändningen grundar sig på. Det finns ingen allmän regel som tidsmässigt hindrar den betalningsskyldige att invända mot en skuld. Utgångspunkten är därför att den betalningsskyldige kan göra invändningar såvida inget annat avtalats. Om fordran däremot grundar sig på t.ex. ett köp enligt köplagen och köparen vill bestrida fordran på grund av fel i varan kan detta endast ske inom vissa angivna tidsramar enligt köplagen (reklamation inom två år från att köparen mottagit varan och inom skälig tid från att felet upptäcktes eller borda ha upptäckts) (se 32 § KöpL).

Villkoret kan möjligtvis anses gälla – trots att det tillförts i efterhand – om det enligt partsbruk, handelsbruk eller sedvänja ska anses gälla. Det kan vara så att parterna vid avtalets ingående, utan att ha prata med varandra, utgick från att de skulle agera på ett visst sätt som är allmänt förekommande inom branschen. Om parterna har slutit avtal tidigare kan de också i vissa fall utgå från att de ska agera på samma sätt igen. Det kan med andra göra att villkoret ska anses vara bindande mellan parterna. En närmare utredning krävas för att avgöra om så är fallet.

Bevisbördan

Även om det visar sig att villkoret som framgick av fakturan inte gäller är det den betalningsskyldige (bostadsrättsföreningen) som har bevisbördan för de framförda invändningarna. Bostadsrättsföreningen måste styrka sin invändning mot betalningen.

Ytterligare rådgivning

Om något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp, med att t.ex. titta närmare på ärendet, från en av våra duktiga jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (823)
2021-09-10 Annan person betalar räkningar
2021-08-31 Gemensam skuld
2021-08-30 Hur går man tillväga när en person vägrar återlämna ens saker?
2021-08-27 Dragit pengar från min lön utan lov

Alla besvarade frågor (95733)