Är föräldrar ansvariga för att betala om barnet får böter?

FRÅGA
Om min son får böter delas kostnaden mellan oss vårdnadshavarna fast vi är separerade eller går de dit där barnet är skrivet?
SVAR

Hejsan!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om jag förstått din fråga rätt så undrar huruvida du och den andre föräldern till ert gemensamma barn har solidariskt betalningsansvar trots att ni är separerade.

Vad gäller enligt skadeståndslagen?
Enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen (SkL) är en förälder som har vårdnaden om ett barn skyldig att ersätta person- eller sakskada som barnet orsakar genom brott. Är dock båda föräldrarna vårdnadshavare till barnet så svarar de svarar de solidariskt för skadeståndet, enligt 3 kap. 5 § 2 st. SkL. Det spelar därmed ingen roll vilken förälder som barnet bor hos om ni har gemensam vårdnad, utan båda föräldrarna blir gemensamt ansvariga. Om det är så att den ena föräldern har låg arbetsinkomst så kan betalningsansvaret jämkas (sänkas).

Då det ej framgår i informationen i din fråga varför er son skulle ha erhållit böter är det svårt att säga vad konsekvenserna skulle bli i det aktuella fallet. För att ni föräldrar ska bli skyldiga att ersätta skadan er son orsakat, krävs det att det är ett brott som anges i brottsbalken (BrB). Summan kan komma att vara olika beroende vad det är för typ av brott som föreligger.

Sammanfattningsvis
Även om föräldrar har betalningsansvar för sina barn så kan barnet ändå bli skyldig att ersätta den del av böter som som föräldrarna inte behöver betala. Barnet har således fortfarande skadeståndsansvar. Enligt 2 kap. 4 § SkL så ska den som vållar skada innan hen fyllt 18 år i den mån det är skäligt ersätta skadan med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.

Hoppas att svaret var till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Emilia Hallberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98481)