Är en hund samboegendom?

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo köpte en hund tillsammans för ett halvår sedan.Vi delade på kostnaden men hunden står skriven och är registrerad på mig hos Jordbruksverket. Vi håller just nu på att separera och har sålt våran gemensamma lägenhet. Vad är det som gäller? Han påstår att hunden räknas som bohag och att vi får dela på hunden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om samboegendom och bodelning efter upphört samboförhållande hittar vi i Sambolagen (SamboL).

Vid en bodelning mellan sambor ska samboegendomen ingå och fördelas (se 8 § SamboL). Enligt 3 § SamboL utgörs samboegendom av sambornas gemensamma bostad och bohag vilka förvärvats för gemensam användning. Med bohag avses inre lös egendom så som möbler och husgeråd. En hund ses visserligen som lös egendom men inte som bohag. Detta innebär att er hund inte är samboegendom och ska därför inte ingå i bodelningen.

När det gäller vem som efter er separation har rätt till hunden beror det på vem som är ägare till hunden. Utgångspunkten när det gäller ägandeförhållandet är att den som står på kontraktet också är ägare. Om ni båda betalat för hunden vid köptillfället och om ni även avsett att köpa den gemensamt kan detta dock tala för att hunden är samägd. En samägd hund behandlas utifrån reglerna i Samäganderättslagen. Om hunden anses samägd kan ni självklart fortsätta äga hunden gemensamt alternativt att någon av er överlåter hunden till den andra genom t.ex. köp eller gåva. Om ni inte är överens om hur ni ska göra med hunden finns också en möjlighet att ansöka hos rätten om en god man.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2554)
2020-02-23 Ingår bilar i samboegendom?
2020-02-23 Betalning av hyra efter att ett samboförhållande har upphört
2020-02-23 Vem har rätt till pengarna på en sambos eget bankkonto vid bodelning?
2020-02-23 Vad krävs för att vara sambos i juridisk mening?

Alla besvarade frågor (77278)