Är jag ansvarig för min makes skulder? Och vad händer med skulder som uppkommer efter ansökan om skilsmässa?

2019-12-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Om en make äger ett bolag i Spanien och drar på sig en skuld i det bolaget. Är den andre maken skyldig att betala skulden? Om makarna sedan skiljer sig och bodelning ej är gjord, kan de skulder som finns i det spanska bolaget bli den andre makens skulder? Eller om skulder uppkommer efter att ansökan om skilsmässa skickats in och/eller vunnit lagakraft ( och bodelning ej är gjord).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Är man ansvarig för sin makes skulder om man är gift?

Även om man är gift är man inte ansvarig för sin makes skulder. Varje make råder själv över sin egen egendom och ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att du inte blir ansvarig för skulder som din make har.

Hur går en bodelning till?

I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Vem av makarna som äger egendomen spelar ingen roll. Är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen.

Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).

Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika. Det finns möjligheter att jämka en bodelning om det är oskäligt med en hälftendelning (12 kap. 1 § ÄktB). Jag vet dock inte tillräckligt mycket om er situation för att veta om det skulle kunna bli aktuellt.

Den kritiska tidpunkten

När man pratar om bodelningar brukar man prata om den kritiska tidpunkten. Det är denna tidpunkt man ska utgå ifrån när man avgör vilken egendom som ska ingå i bodelningen (9 kap. 2 § ÄktB). Den kritiska tidpunkten är den dag då man väcker talan om äktenskapsskillnad. Makarnas egendomsförhållanden "låses" vid den kritiska tidpunkten. Detta innebär att skulder som uppkommer efter den kritiska tidpunkten inte ska tas upp vid bodelningen.

Slutsats

En make är alltså inte ansvarig för sin makes skulder. Däremot kan maken ändå "drabbas" av skulderna vid en bodelning, eftersom denne kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods. Det är dagen då man väcker talan om äktenskapsskillnad man ska utgå ifrån vid en bodelning, och skulder som uppkommer efter denna dag ska således inte beaktas.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2868)
2021-09-16 Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?
2021-09-15 Bodelning vid separat ekonomi?
2021-09-14 Beräkning av vad man ska betala sin make om man vill bo kvar i bostaden
2021-09-14 Kan ena maken få en viss summa pengar istället för att dela upp egendom vid bodelning?

Alla besvarade frågor (95665)