Är jag skyldig att betala mina föräldrar för att det försörjt mig när jag blir vuxen?

2020-05-16 i Underhåll
FRÅGA
Hej Jag är 19 år och har en fråga, när jag blir vuxen senare i livet, har min mamma rätt och kräva pengar från mig eftersom hon ensamt uppfostrade mig utan en far i bilden och gav mig pengar under min uppväxt. Inget utöver gåvor i form av exempelvis födelsedagspresenter eller julklappar dock. Inget som jag lånat har jag inte redan betalat tillbaka. Hela mig släkt är född och uppvuxna i Ukraina och där fungerar lagen exakt så, därför undrar jag om fallet är likadant i Sverige.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten i svensk rätt är att föräldrar är försörjningspliktiga gentemot sina barn fram till dess att barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna dock underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning, se 7 kap. 1 § st 2. Föräldrabalken (FB). I första hand ska barnets grundläggande försörjning tillgodoses. Om föräldrarnas ekonomiska förutsättningar motivera det kan det däremot ställas krav på högre standard, se 7 kap. 1 § st 1. FB. Underhållsskyldigheten fullföljs vanligen genom att föräldern betalar barnets mat, boende, kläder, fritidsintressen osv.

Föräldrar har alltså en skyldighet att betala för sina barn, och att trygga deras försörjning. Det finns ingen lagbestämmelse som säger att ett barn kan bli återbetalningsskyldig p.g.a. saker barnet fått av sina föräldrar under sin uppväxt. Gällande födelsedagspresenter, och likande är detta att betrakta som gåvor. Huvudregeln gällande gåvor är att en gåva fullbordas när den kommer i gåvotagarens besittning, se 2 § gåvolagen (GåvoL). Att en gåva fullbordas innebär att den inte kan tas tillbaka av gåvogivaren, detta innefattar också att gåvogivaren i efterhand inte kan kräva betalat av gåvotageren.

Sammanfattningsvis kan sägas att barn i svensk rätt inte är skyldig att betala tillbaka något till sina föräldrar för att det försörjt ett barn under dennas uppväxt. Du nämner däremot att du är 19 år gammal nu, vilket inenbär att dina mamma inte längre är skyldig att betala för dig enligt lag om du inte studerar på grund- eller gymnasieskola.

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1008)
2021-01-19 Underhållsskyldighet i samkönad relation
2021-01-19 Hur stort underhållsbidrag är rimligt?
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro

Alla besvarade frågor (88385)