Är löften om att utge en gåva bindande ur svensk rätt?

2021-09-18 i Gåva
FRÅGA
Hej!Jag läste att att löfte om gåva är bindande om gåvogivaren ufäst gåvan inför stor publik. Vad räknas som stor publik? Finns det några avgöranden från hd som svarar på detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar när ett löfte om gåva är bindande.

Löfte om gåva av fast egendom

Inledningsvis kan anföras att det är viktigt att göra skillnad mellan löfte om gåva av fast och lös egendom. Gåva av fast egendom förutsätter att vissa formkrav är uppfyllda, vilket framgår av (4 kap. 29 § jordabalken). Detta innebär att ett löfte om att ex. skänka bort ett hus till någon annan inte är giltigt förrän samtliga formkrav är uppfyllda. Kraven som måste vara uppfyllda återfinns även i (4 kap. 1 § jordabalken).

Löfte om gåva av lös egendom

Gåvor och regelverket kring dessa återfinns i Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (Gåvolagen). I 1 kap. 1 § framkommer att ett löfte om gåva är bindande, om den gjorts skriftligt i en urkund som överlämnats till gåvotagaren. Förenklat innebär detta om ett löfte gjorts skriftligt om att gåva ska utgå varpå detta sedan överlämnats till den som ska motta gåvan, så är löftet därmed bindande ur svensk rätt.

I din bakgrundsinformation saknas mer detaljerad information beträffande hur löftet framkommit. Min uppfattning av frågan, är att det inte har betydelse huruvida utfästelsen skett inför en så kallad "stor publik" eller inte, vilket är en av frågeställningarna som du lyfter.

Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (751)
2021-10-27 Kan man överlåta del av fastighet samt skriva över lånen på fastigheten?
2021-10-06 Kan ett gåvobrev innehålla villkor om enskild egendom?
2021-10-01 Behöver man gåvobrev när man ger bort lös egendom?
2021-09-30 Kan man kräva tillbaka gåvor?

Alla besvarade frågor (96583)