Är min Brf skyldig att samtycka till andrahandsupplåtelse?

2018-08-07 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag har en bostadsrätt som jag har hyrt ut i över ett och halv år p.g.a.Jag bor och jobba i Stockholm .Men bostadsförening har avslagit min ansöka om förlängning . Min tidigare hyresgäst har skött sig utmärkt ok inga klagomål har in kommit .Har jag någon chans att pröva mitt fall hos hyresnämnden ? Jag tycker själv att jag har ett godtagbart skäl till att få hyra ut eftersom jag jobbar och bor i Stockholm .
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En bostadsrättsförening är inte enligt lag skyldig att bevilja andrahandsupplåtelse. Däremot är det många bostadsrättsföreningar som gör det, främst med anledning av att det ses som positivt att någon ser efter lägenheten. Det är inte ovanligt att föreningen ger godkänt till andrahandsupplåtelse under ett år och därefter ger avslag. De flesta föreningar har i sina stadgar upprättat rutiner kring andrahandsupplåtelse. Läs gärna igenom stadgarna i din förening för att få mer information om hur din förening arbetar i frågan. Om de har åsidosatt stadgarna kan du börja med att peka på dem.

I andra hand kan du vända dig till Hyresnämnden vid uteblivet samtycke från bostadsrättsföreningen. Om Hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen har du rätt att hyra ut i andra hand. Tillstånd ska lämnas om du som bostadsrättshavare har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning av vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid.

Jag hoppas att mitt svar hjälpte dig i din fråga.

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?