Är min förälder skyldig att försörja mig fram tills att jag fyller 21?

2021-05-01 i Underhåll
FRÅGA
Jag är 20 år och bor med min mamma och har ingen pappa. Jag tog studenten förra året men fick inget examensbevis för att jag inte orkade med skolan just då. Jag pluggar nu på komvux för att få examensbevis till gymnasiet, är min mamma skyldig att försörja mig fram till att jag fyller 21?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Föräldrabalken anger en underhållsskyldighet för vårdnadshavare till dess då barnet fyller 18 år. Denna skyldighet ska innefatta underhåll åt barnet som är skäligt med hänsyn till barnets behov och förälderns samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § föräldrabalken).

Som utgångspunkt har vårdnadshavare alltså en underhållsskyldighet till dess barnet blir 18 år. Går barnet i skolan efter denna ålder gäller att vårdnadshavare har underhållsskyldighet då också, dock längst tills barnet fyllt 21 år (7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken).

Som skola räknas studier i grundskolan, gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning. Som grundutbildning kan inräknas kompletterande studier på Komvux om man inte tidigare fullgjort en gymnasieutbildning. Om man har tidigare fullgjort en gymnasieutbildning och läser fortsatta studier på Komvux kan man enligt praxis innefattas i begreppet "annan jämförlig grundutbildning", förutsatt att fortsatta studier avser en annan linje (7 kap. 1 § föräldrabalken och NJA 1990 s. 49 II).

Sammanfattning

Under förutsättning att du kompletterar dina tidigare studier på komvux och inte har en tidigare fullgjord gymnasieutbildning, är din mamma skyldig att försörja dig fram tills du är 21 år.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1063)
2021-06-21 Vilket lands lag är gällande för underhållsbidrag?
2021-06-21 Villkorad bodelning och underhåll
2021-06-17 Kvarstår underhållsstödet när den ena föräldern gifter sig?
2021-06-09 Villkor i underhållsavtal

Alla besvarade frågor (93266)