Är min hyresgäst skyldig att betala resterande månader på kontraktet, om hen säger upp det i förtid?

2019-02-19 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Jag hyr ut min bostadsrätt i andrahand och vid kontraktskrivningen använde vi oss av "HSB Hyresavtal-andrahandsuthyrning, när någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten". Där det står hyresavtalets giltighetstid och uppsägningstid har vi fyllt i: Alternativ 1 Fr.o.m. 181106 T.o.m. 190731. Med 1 månads uppsägningstid. Nu är det så att min hyresgäst vill flytta ut redan i maj 2019. Min fråga är då om hyresgästen blir skyldig att betala för de resterande månaderna som är kvar av kontraktet eller kan hyresgästen säga upp kontraktet redan i maj, om det är så att hon informerar mig redan nu att hon vill bryta kontraktet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller vid hyresavtal finns att utläsa i 12 kapitlet jordabalken.

Reglerna om hyresavtal är tvingande på så sätt att om man avtalar någonting annat än vad som står i lagen, är det avtalade bara giltigt om det är till hyresgästens fördel (12 kap. 1 § jordabalken). Lagen är uppbyggd på så sätt för att den svagare parten, d.v.s. hyresgästen, är i ett större skyddsbehov än hyresvärden. Detta gäller även vid andrahandsuthyrning, eftersom att andrahandsuthyrning oftast är mer riskabelt för andrahandshyresgästen än för den som hyr ut sin bostad.

Eftersom att det är din bostadsrätt du hyrt ut, anger 12 kap. 1 § jordabalken att vi kan använda oss av Lagen om uthyrning av egen bostad. Även enligt lagen om uthyrning av egen bostad är det förbjudet att avtala något som är till nackdel för hyresgästen (2 § Lag om uthyrning av egen bostad).

Ni har avtalat om en bestämd uthyrningstid och har också bestämt en uppsägningstid om en månad. Enligt lagen upphör ett sådant avtal vid hyrestidens slut (3 § första stycket i Lag om uthyrning av egen bostad). Dock får ett sådant avtal sägas upp före sista avtalad dag.

Din hyresgäst vill säga upp avtalet så att det slutar gälla i maj. Din hyresgäst har rätt att säga upp avtalet så att det upphör att gälla tidigast vid månadsskifte som inträffar en månad efter meddelande om uppsägning (3 § andra stycket Lag om uthyrning av egen bostad). Det innebär att om din hyresgäst säger upp ert kontrakt idag, 19 februari, med en månads uppsägningstid, så har ert kontrakt upphört den 1 april. Eftersom lagen uttryckligen säger "tidigast", innebär det att din hyresgäst kan sätta en längre uppsägningstid än en månad, och alltså då exempelvis i maj.

Eftersom att din hyresgäst har rätt att säga upp ert avtal i maj, har du inte rätt att begära hyra till och med sista dagen på ert ursprungliga kontrakt. Du har alltså bara rätt att begära hyra till och med maj 2019, om din hyresgäst redan nu har sagt att det är då hen flyttar ut.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Elina Bergstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?