Är vi skyldiga att betala garagehyra retroaktivt om det saknas avtal om det?

2021-04-28 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Min fråga gäller huruvida man är skyldig eller ej att betala pengar retroaktivt, för i det här fallet hyra av garage, när avtal ej ingåtts/skrivits på och vi som hyresgäster (bostadsrätt) inte fick veta något kring betalning av garageplats. Så, för några månader sedan fick jag och min fru veta att vi inte betalat in hyran för vår garageplats på hela 18 månader! Dvs de 18 månader vi bott i vår nuvarande bostadsrätt. Garaget är ett kallgarage med egen port för varje plats och där varje garageplats har väggar som tydligt markerar vem som hyr platsen. Nu är det så att vi förutsatte att kostnaden ingick i den månadsavgift vi betalade och vi fick inte veta från någon att det var ett specifikt avtal vi skulle skriva under. Då har det alltså visat sig att vice värden, som ansvarar för mottagandet av nya boende i föreningen, hade glömt att sitta ner med oss och fixa det här avtalet för garageplatsen som föreningen hyr av HSB. De frågar oss nu om vi kan tänka oss att betala retroaktivt de 18 månader vi missat. Självklart sade vi att vi tyckte att i och med att styrelsen missat att informera oss och i och med att inget avtal är undertecknat, borde styrelsen stå för kostnaden. Det har även visat sig att två till boenden i vår förening råkat ut för exakt samma sak...Självklart vill ingen betala retroaktivt men jag är mest ute efter vad som är rätt rent juridiskt: bör styrelsen stå för den uteblivna betalningen, eller bör vi stå för den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I den problematik du beskriver i din fråga finns det två avtalsförhållanden att ta hänsyn till; ett mellan bostadsrättsföreningen och HSB, ett mellan er och bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen (inte styrelsen i sig) är skyldig att betala HSB för parkering om det finns avtal ingått därom. Detsamma gäller er; finns det ett avtal mellan er och bostadsrättsföreningen om hyra av garage är ni skyldiga att betala hyran. Finns det däremot inget avtal föreligger det inte heller någon betalningsskyldighet.

Som jag förstår det i ert fall har ni aldrig ingått något avtal om hyra av garageplats. Att det inte har ingåtts något avtal är inte på grund av er utan på grund av vice värden som glömt att sätta sig ner med er och ordna ett sådant avtal. För hyra av garageplats (dvs. parkering inomhus) gäller 12 kap. jordabalkens regler, ofta benämnt hyreslagen. För sådan upplåtelse krävs det inte något skriftligt avtal annat än om hyresvärden eller hyresgästen begär det (jfr 12 kap. 2 § JB). Det är därmed möjligt att ingå ett hyresavtal även t.ex. muntligt. Av bevisskäl vid eventuella tvister är det däremot en god idé att alltid ingå sådana avtal skriftligt. Det är som utgångspunkt den som påstår att det föreligger ett avtal som har bevisbördan därom.

Utifrån det du beskrivit saknas det såväl muntligt som skriftligt avtal mellan er och bostadsrättsföreningen när det gäller hyra av garageplats. Utgångspunkten är därmed att det saknas någon betalningsskyldighet för er (däremot är bostadsrättsföreningen sannolikt betalningsskyldig i förhållande till HSB, inte styrelsen i sig). Det är mycket möjligt att bostadsrättsföreningens styrelse är medveten om detta då man inte tillställt er ett krav utan att helt enkelt frågat er om ni kan "tänka er att" betala 18 månaders retroaktiv hyra.

Min bedömning, utifrån de omständigheter du presenterat, är att det saknas avtal mellan er och bostadsrättsföreningen avseende hyra av garageplats varför det inte heller föreligger någon betalningsskyldighet.

Om det skulle uppstå en tvist och du önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1646)
2021-11-30 Besittningsskydd vid privat uthyrning
2021-11-30 Djurförbud- hyresrätt
2021-11-27 Vilken uppsägningstid gäller?
2021-11-24 Har arbetsgivaren större handlingsutrymme när denne agerar hyresvärd än vad andra hyresvärdar normalt sett har?

Alla besvarade frågor (97676)