Arbeta ideellt för amerikanskt bolag

2019-08-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag arbetar som rådgivare till en USA baserad välgörenhetsorganisation. Jag hjälper dom med olika produktutvecklings och produktfrågor. Jag tar ej betalt utan arbetar som volontär. Jag har inte heller något anställningskontrakt.Min fråga är om det finns någon risk att jag kan bli personligt stämd om något går snett i arbetet och isåfall vad jag behöver upprätta för handlingar för att skydda mig mot detta.Hälsningar,Mats Feldt
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga blir beroende på vart ifrån ditt arbete sker. I normalfallet omfattas en person av lagarna i den stat där denne arbetar och det krävs att arbetstagaren utför en "väsentlig del" av arbetet i ett land för att kunna omfattas av detta landets lagar. Om du utför ditt arbete omväxlande i USA och i Sverige kan det däremot bli svårt att dra gränsen för vilket lands lag som ska tillämpas, men i sådana fall brukar man göra en samlad bedömning av relevant fakta, såsom arbetsplatsen såsom den fastställs i anställningsavtalet.

Ovanstående regelverk följer av art. 8 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) och är den lag som Sverige tillämpar vid gränsöverskridande arbetsförhållanden. USA har emellertid inte tillträtt konventionen, varför USA tillämpar sina egna lagar i fråga om lagval. Skulle med andra ord din arbetsgivare välja att stämma dig i Sverige kommer svensk lag att tillämpas enligt Rom I-förordningen, men skulle arbetsgivaren istället välja att stämma i USA tillämpas amerikansk rätt. I fråga om vad som gäller enligt amerikansk rätt kan jag emellertid inte svara på, utan jag rekommenderar dig istället att rådfråga en amerikansk jurist.

Problemet är dock Rom I-förordningen tillämpas på ett anställningsförhållande, vilket som huvudregel kräver att det är avlönat arbete. Ett volontärarbete är oavlönat och faller således utanför arbetstagarbegreppet i EU. Jag har därför svårt att se att du över huvud taget kan anses stå i ett arbetskontraktsförhållande enligt svensk rätt.

Ett ideellt arbete ligger alltså utanför kontraktuell lagstiftning gällande lagval. Om du skulle bli stämd i Sverige tillämpas istället utomkontraktuell skadeståndsrätt enligt skadeståndslagen (1972:207) och det som du i så fall bli skadeståndsskyldig för i så fall är personskada eller sakskada förutsatt att du har farit vårdslöst eller orsakat skadan uppsåtligen. Du kan även bli skyldig att betala ren förmögenhetsskada (exv. om du skadar bolaget ekonomiskt) om du har gjort en brottslig handling. Skadeståndslagen är den lag som tillämpas i samtliga fall någon vill väcka en skadeståndstalan där det inte finns ett avtal. Om exempelvis person A som inte känner person B råkar skada person B:s bil, kan alltså person B väcka en skadeståndstalan för sakskada som är utomkontraktuell. Det ska då föreligga ett samband mellan skadan och handlingen som person A har gjort (exempelvis vårdslöst råkat backa in i person B:s bil utan att titta sig omkring).

Om du blir stämd i Sverige kan du alltså bli stämd enligt ovanstående skadeståndsgrunder, vilket egentligen vem som helst kan bli. Hur skadeståndsrätten ser ut i USA har jag dock ingen vetskap om, utan jag rekommenderar återigen dig att kontakta en amerikansk jurist för att fråga vad som gäller på det området.

Min rekommendation är att ni upprättat någon form av avtal som reglerar fråga om lagval och vilket land som har domsrätt (dvs i vilket land man kan stämma in om det skulle bli aktuellt), där jag rekommenderar dig att Sverige ska ha exklusiv domsrätt. På så sätt slipper du riskera att bli stämd i USA.

Jag skulle också rekommendera dig att avtalet innehöll en friskrivning från skadeståndsansvar om du skulle råka orsaka bolaget en skada. Du jobbar trots allt ideellt och det är skillnad om du hade varit anställd/arbetstagare i ett bolag. Det kan alltså vara en bra idé att du samtalar med det amerikanska bolaget om att upprätta ett avtal er emellan som reglerar det som jag nu nämnt.

Om du tycker att något i mitt svar är oklart eller om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig på min mail amanda.stromblad@lawline.se

Hoppas att du fick viss vägledning i dina frågor!

Amanda Strömblad Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (678)
2022-01-12 Är en fastighetsägare skyldighet att sköta skottning och sandning på sin fastighet?
2022-01-10 Rätt till ersättning vid misslyckad ögonoperation?
2021-12-30 Kan jag begära ersättning i efterhand på grund av felaktig läkarvård?
2021-12-28 Skolans ansvar för stulna hörlurar

Alla besvarade frågor (98546)