Arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering vid arbetsskada

2020-04-22 i Arbetsskada
FRÅGA
Hej.Jag har fått 2 diskbråck i mitt jobb (det första för ungefär 2,5 år sen, och det andra för 1,5)Men min arbetsplats har inte gjort något för att varken hjälpa eller underlätta för mig. Jag har arbetsmoral och har gått till jobbet ändå. Men däremot så har jag under hela tiden dokumenterat i text att jag meddelat om mitt tillstånd och mina svårigheter och svaren jag fått. Men ingen förändring har skett.Nu, igår 19/4, så kom jag tillfreds med att min kropp inte håller längre och att jag måste sjukskriva mig och börja plugga till nytt jobb. Jag har fruktansvärt ont när jag rör mig och kan inte lyfta benen vissa dagar, och nu börjar andningen bli påverkad.Vad har egentligen min arbetsgivare för skyldigheter i detta läge?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Arbetsmiljölagen (AML) och hos Arbetsmiljöverket.

Arbetsanpassning och rehabilitering
Det finns ett relativt långtgående ansvar för arbetsgivaren att rehabilitera och göra arbetsanpassningar så att du kan återgå till arbetet efter en arbetsskada, 3 kap. 2a § AML. Notera dock att rehabiliteringen som arbetsgivaren ansvarar för i detta fall är en arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga en rehabilitering som innebär åtgärder för att du ska få tillbaka till arbetsförmåga. Det handlar alltså inte om en medicinsk rehabilitering eftersom Hälso- och sjukvården ansvarar för denna. Jag förstår det som att du har arbetat under dåliga förhållanden för din skada och inte har fått någon arbetsanpassning alls.

Arbetsanpassning kan ske på flera olika sätt såsom hjälp genom specifik utrustning, personliga stödinsatser, ändrade arbetsuppgifter eller arbetstider och så vidare. Den som ansvarar för att denna hjälp ska gå att få är arbetsgivaren, men hen kan även ha utsett någon särskild på företaget som arbetar med just detta. Finns inte kunskap eller arbetskraft på företaget till att se till denna typ av frågor har arbetsgivaren en skyldighet att ta in sådan hjälp utifrån av exempelvis företagshälsovården eller liknande.

Arbetsmiljöverket har författat lagstadgade föreskrifter som arbetsgivaren ska följa i denna fråga. Om du vill läsa exakt vad som framgår kan du gå in här.

Skyddsombud
Om det är så att det finns minst fem arbetstagare på din arbetsplats är det lagstadgat att det ska finnas utsedda skyddsombud, 6 kap. 2 § AML. Det är i första hand skyddsombudet du kan tala med som är din företrädare på arbetsplatsen vad gäller frågor om arbetsgivarens ansvar för anpassning och arbetsrehabilitering.

Ersättning för arbetsskada
Du har dessutom rätt att söka om arbetsskadeersättning. Mer information om det kan du läsa hos försäkringskassan.

Avslutning
Min slutsats är därmed att din arbetsgivare har ett ansvar att anpassa arbetsuppgifterna för dig med tanke på din arbetsskada. Finns det andra uppgifter på arbetet som du skulle vara bättre lämpad för bör hen förflytta dig dit om det är möjligt eller liknande. I första hand bör du vända dig till skyddsombudet på arbetsplatsen. Annars kan du även vända dig till facket om du är medlem där, alternativt få vidare hjälp av oss här på Lawline om du skulle vara intresserad av det. I så fall, eller om du har några följdfrågor, är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsskada (32)
2021-04-30 Kan jag kräva skadestånd om jag skadar mig på jobbet?
2021-03-31 Omfattas jag av någon försäkring när jag arbetar?
2020-11-01 Arbetsskada och ersättning
2020-09-16 Hur långt tillbaka i tiden kan man anmäla en arbetsskada?

Alla besvarade frågor (92058)