Arbetsgivares principalansvar

FRÅGA
Alf är ute på sin dagliga promenad i utkanten av Visby. Han lägger märke till att kommunens entreprenör Närmiljö AB tömmer papperskorgar längs gatan. Detta görs i en svindlande fart av de tillfälligt anställda sommarjobbarna, soppåsarna slängs frejdigt på flaket på till deras lilla lastbil. Alf ser att en hel del skräp med kladdiga matrester från turisternas picknickar lämnas kvar på gatan och på trottoaren. Alf hoppas stillsamt att ingen ska halka och göra sig illa. Han går raskt vidare då det börjar blåsa upp kraftigt från havet och åskan börjar mullra. Bakom honom kommer en moped körande. Det vill sig inte bättre än att mopeden sladdar på matresterna och kör in i ett träd och bryter armen. Det har nu börjat åska riktigt ordentligt och just när mopedföraren far in i trädet slår blixten ner. Mopedföraren klarar sig med mindre brännskador och bula i huvudet efter en fallande gren.Kan någon göras ansvarigt för mopedförarens skador.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att en arbetsgivare har ansvar för skador som vållas av de anställda följer av arbetsgivarens principalansvar. Principalansvaret finns reglerat i 3 kap. 1 § skadeståndslagen. I fallet så som du beskriver det rör det sig om både personskada (bruten arm, brännskador och bula i huvudet) och sakskada (trasig moped). För att arbetsgivaren ska bli skadeståndsskyldig krävs att arbetstagaren vållat skadorna genom fel eller försummelse i tjänsten, 1 § första punkten.

Utifrån den beskrivna situationen råder det ingen tvekan om att tömningen av papperskorgarna, från vilka skräp har trillat ut, har gjorts inom ramen för arbetstagarnas tjänst. Det låter därtill som om arbetstagarna har varit försumliga i sitt sätt att kasta runt med sopsäckarna. Arbetsgivarens principalansvar har därmed kickat in. I vissa fall, om synnerliga skäl föreligger, ska den försumliga arbetstagaren själv svara för skador som uppkommer i tjänsten, 4 kap. 1 §. Synnerliga skäl är ett högt uppställt krav som inte kan anses uppfyllt i den situationen som du beskriver.

Slutsats

Arbetsgivaren till de anställda som tömde papperskorgarna är ansvarig för skadorna som uppkommit på mopedisten, och det är till företaget som skadeståndskrav ska riktas.

Allt gott!

Med vänliga hälsningar,

Linn Engdahl
Fick du svar på din fråga?