Arbetstagare har sjukanmält sig men arbetsgivaren påstår att de inte har fått någon sjukanmälan. Hur går man vidare för att få rätt till sin sjuklön?

2020-12-02 i Sjuk
FRÅGA
Om en anställd har sjukanmält sig via röstmeddelande, men arbetsgivare säger att de har inte fått någon sjukanmälan ? Hur går man vidare i frågan om arbetsgivare nekar sjukersättning ?Det finns även sjukintyg från samma dag som sjukanmälan,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättslig utgångspunkt för sjukanmälan

Hur sjukanmälan ska göras skiljer sig ofta åt för olika företag beroende på kollektivavtal. Saken regleras av kollektivavtal om

1. sådant finns på arbetsplatsen och,

2. innehåller bestämmelse om tillvägagångssättet för sjukanmälan, 2 § lag om sjuklön jämför med 9 §.

Kollektivavtalets bestämmelser gäller alltså såframt det har reglerats där (lagen är semidispositiv).

Finns inte kollektivavtal eller föreskrivs inte saken däri så gäller 9 §, med innebörden att sjukanmälan ska lämnas skriftligen och bör vara avlämnas senast vid sjukelöneperiodens utgång. Av lagkommentaren följer att dröjsmål inte innebär förlust av rätten sjuklön, men arbetsgivaren behöver inte betala förrän försäkran erhållits.

Hur går man vidare i frågan om arbetsgivare nekar sjukersättning?

Eftersom det i första hand kollektivavtalet som reglerar frågan, bör man gå vidare genom att kontakta arbetstagarorganisationen. De har i sin tur rätt att påkalla förhandling med arbetsgivaren, 10 § medbestämmandelagen. Visar arbetsgivaren sig ha brutit mot kollektivavtalet och vägrar denne att rätta sig utgår skadestånd dels för ekonomisk skada, i detta fall den sjuk sjuklön arbetstagaren arbetstagaren gått miste om (arbetstagarens skada) 54 § MBL och dels eventuellt för kränkning av kollektivavtalet, 55 § MBL (allmänt skadestånd).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (210)
2021-04-24 Får arbetsgivaren dra av karensavdrag vid återinsjuknande?
2021-03-17 Kan jag som arbetsgivare kräva läkarintyg?
2021-02-28 Har man rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?
2021-01-30 Rätt till både sjukpenning och lön?

Alla besvarade frågor (92013)