Arbetstagarens skadeståndsansvar vid små olycksfall

FRÅGA
Kan en anställd som spillt coca cola på företagets laptop som till följd lämnas in för reparation om 6000 kr debiteras för skadan? När jag läser synnerliga skäl blir jag inte klok på vad som gäller. Läsk i datorn är det synnerliga skäl?
SVAR

Som du säger hamnar vi i skadeståndslagen. Denna skada förorsakades inte inom ett kontrakt, vilket innebär att det är utomobligatoriskt skada,som regleras i SKL.

Mer specifikt så regleras skador arbetstagare gjort i 4:1.

"För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter."

kort sagt så innebär paragrafen att det huvudsakliga ansvaret ligger på arbetsgivaren. Endast under synnerliga skäl kan presumtionen brytas och överföra ansvaret till arbetstagaren. Det sker relativt sällan.

Denna bedömning gör man från fall till fall och väldigt många faktorer kan spela in i beslutet om det finns synnerliga skäl eller inte. Oftast ( men inte alltid) så krävs ett brottsligt förfarande, eller upprepade culpöst beteende för att paragrafen ska slå in.

Min bedömning av situationen är att det inte skulle uppnå gränsen till synnerliga skäl, då det varken var brottsligt samt upprepade culpösa handlingar.

Hoppas det besvarade din fråga.

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?