Arv efter maka utan barn

2018-11-22 i Make
FRÅGA
Hej Min pappas maka har just avlidit och bouppteckning ska göras. Dom var gifta och hon har inga barn. Blir det min far som ärver allt eller har hennes bröder arvsrätt eller efterarvsrätt? Tänkte när min far dör är det bara jag och mitt syskon som ärver allt då? Kan hennes tidigare äktenskap påverka? Inga papper finns skrivna.Tack för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det utifrån din fråga har din pappa och hans maka inte några gemensamma barn och makan inte heller några egna särkullbarn. Jag förstår det också som att det inte finns något testamente.

Regler om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Arvet efter din pappas maka

Om en person som gått bort var gift och bodelning ska genomföras ska det ske innan arvskifte (se 23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Huvudregeln för arvsordningen är att avkomlingarna till arvlåtaren ärver i första hand (se 2 kap. 1 § ÄB). Om arvlåtaren efterlämnar en make ärver denne med fri förfoganderätt istället för de gemensamma barnen medan särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt (se 3 kap. 1 § ÄB). Efterlevande make har vidare rätt att ur kvarlåtenskapen erhålla så pass mycket att dennes totala tillgångar (dvs alla de tillgångar denne har kvar efter bodelningen) uppgår till fyra prisbasbelopp (se 3 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Efterlämnar arvlåtaren inte några barn är det arvlåtarens föräldrar som ärver härnäst och om någon av dem likväl är avliden ärver dennes barn istället dvs arvlåtarens syskon (se 2 kap. 2 § ÄB).

Eftersom din pappas maka inte hade några barn är det hennes föräldrar som berättigas arv och om de inte finns i livet är det hennes syskon som ärver istället för dem. Detta arvskifte kommer dock äga rum först efter en bodelning mellan makarna.

Arvet efter din pappa
Som nämnts ovan är huvudregeln att avkomlingar i första hand ärver sina föräldrars kvarlåtenskap (se 2 kap. 1 § ÄB). Det är därmed du och din pappas andra barn som har rätt att ärva all kvarlåtenskap. Även om din pappa nu skulle ingå nytt äktenskap har du och ditt syskon rätt att få ut er arvslott direkt vid hans bortgång i egenskap av särkullbarn, dock med reservation för att den efterlevande maken i sådana fall kan ha rätt till viss kvarlåtenskap enligt prisbasbeloppsregeln (se 3 kap. 1 § ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (456)
2021-01-22 Arvsrätten samt ett äktenskapsförords effekt vid en makes dödsfall
2021-01-22 Har make arvsrätt efter avliden make trots bodelningsavtal?
2021-01-18 Arv vid dubbla medborgarskap
2021-01-18 Bodelning och arvskifte efter dödsfall

Alla besvarade frågor (88368)