Ärva skulder

FRÅGA
Hej. Vi ska gifta oss. Vi har båda vuxna barn. Vi har ett radhus uppdelat 1/3 och 2/3. Nu behöver huset renoveras. Vi kommer att ta lån fördelat enligt ägande. Vi ska skriva testament där barnen ärver den del vi äger. Hur blir det med skulderna vid dödsfall? Huset kommer att säljas när en av oss dör. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en make går bort ska i huvudregel en bodelning ske. Den efterlevande maken har dock rätt att begära jämkning av bodelningen och på så sätt undvika att en sådan förrättas. Efter detta kommer en bouppteckning upprättas. De skulder som framkommer ska dödsboet betala genom den avlidnes kvarlåtenskap. Det som eventuellt finns kvar efter att skulderna betalts kommer fördelas till den avlidnes arvingar genom ett arvskifte. Om skulderna överstiger kvarlåtenskapen kommer dock de obetalda skulderna förfalla eftersom skulder inte går vidare i arv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88385)