Ärver barn trots att faderskap inte har fastställts?

2021-08-09 i Faderskap
FRÅGA
Hej!Har en vuxen dotter som mitt ex hennes pappa vägrat skriva på faderskapsintyget för. Hur blir det då med arv om han dör?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om faderskapet inte är fastställt kan arv inte utgå. Detta eftersom arv enbart utgår till den avlidnes juridiskt fastställda avkomlingar. Alltså när det gäller arvsfrågor är det relevanta vem som juridiskt sett är far till barnet och detta behöver inte nödvändigtvis vara den biologiska fadern. Det är dock aldrig för sent att fastställa faderskapet. Om detta görs kommer arv att utgå till det biologiska barnet efter faderns död i enlighet med reglerna i ärvdabalken. Faderskapet kan fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § föräldrabalken (FB)). En bekräftelse av faderskap ska göras inför två vittnen och sedan ska detta skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern (1 kap. 4 § FB). Utifrån din fråga tolkar jag det som om din dotters biologiska pappa inte vill bekräfta faderskapet, därmed kan faderskapet istället behöva fastställas genom domstol. Rätten tar bland annat hänsyn till genetisk undersökning för att bedöma om personen är far till barnet och därmed kunna fastställa faderskapet (1 kap. 5 § FB). Din vuxna dotter kan alltså fastställa faderskapet trots att pappan vägrat skriva på faderskapsintyget och därmed kan arv utgå från honom vid hans bortgång.

Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la Varga
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (373)
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest
2021-10-29 Faderskap när man inte är biologisk fader
2021-10-20 Har man som far rätt att kräva faderskapstest?

Alla besvarade frågor (97441)