Ärver barnen eller efterlevande makan enskilda egendomen?

2021-09-14 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag är gift och vi har 2 gemensamma barn. Jag har viss enskild egendom via äktenskapsförord. Om jag avlider utan testamente, hur mycket av kvarlåtenskaperna får min fru och hur mycket får mina barn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arvsfördelning och arvsordning regleras i Ärvdabalken (ÄB).

All kvarlåtenskap tillfaller efterlevande makan

Enligt arvsordningen är bröstarvingar (barn) första arvtagare (2 kap. 1 § ÄB). Den avlidnes barn delar lika på kvarlåtenskapen, och barnen har alltid rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB).

Om den som går bort är gift, så tillfaller istället kvarlåtenskapen till den efterlevande makan/ maken (3 kap. 1 § ÄB). Om det finns s.k. särkulle barn (barn till den avlidne men som inte är gemensamma med den efterlevande) så har de rätt att få ut sin del istället för att det ska tillfalla efterlevande makan (3 kap. 1 § ÄB).

Vad händer med enskild egendom då?

Huvudregeln är som nämnt ovan att efterlevande makan får allt, för att de gemensamma barnen senare vid även hennes bortgång ärver allt. Den efterlevande ärver inte egentligen utan tillåts att "sitta kvar i orubbat bo" men med premissen att kvarlåtenskapen som hon får behålla till förmån för barnen endast är med fri förfoganderätt då tanken att barnen ska få ärva det sen.

När ett äktenskap upplöses t.ex på grund av att den ena maken dör, ska en bodelning göras (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Allt som inte är enskild egendom eller privata saker räknas som giftorättsgods och ska delas mellan makarna (7 kap. 1 § ÄktB).

Den efterlevande maken får sin hälft, och andra hälften + den avlidnes enskilda egendom går till dödsboet. Detta är den avlidnes kvarlåtenskap som kan ärvas.

Sammanfattning,

Enligt arvsreglerna tillfaller all kvarlåtenskap till den efterlevande maken i fallet att den avlidne är gift. I detta fallet, skulle alltså din fru få behålla din kvarlåtenskap, även din enskilda egendom och få rätt att förfoga över det tills era gemensamma barn ärver allt när hon går bort.

Om du vill att barnen ska ärva din enskilda egendom direkt ifall du går bort först, så behöver det förordnas särskilt i ett testamente. En myndig person är fri att testamentera sin egendom hur den vill (9 kap. 1 § ÄB) och ett testamente måste bl.a. vara skriftligt samt bevittnas av två personer för att vara giltigt (10 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?