Arvsrätt mellan bröstarvinge och syskon till arvlåtaren

2021-09-22 i Arvsskifte
FRÅGA
Hejsan. Min mormor har två barn. Min mamma och hennes bror. Min mormor dog för fem år sedan. Min mamma då bestämde att ingen skulle få något varken jag eller min morbror. Så nu ligger min mamma inför döden. Och min morbror nu säger att han har rätt till hälften av allt eftersom det var mycket som tillhörde hans mamma som han inte fick då. Men han har heller aldrig försökt efter detta. Nu hotar han mig mig med advokater om han inte får sin rätt. Jag anser ju att jag är enda barnet efter min mamma så det är väl jag som ärver allt såvida hon inte har nåt testament som säger nåt annat. Saken tillhör att det finns inget av värde utan det är bara slitna gamla grejer allt. Så jag ser ju det meningslöst att dra in advokater. Men jag vill veta omjag har rätt till allt eller om min morbror har rätt enligt lag att bara gå in i min mammas lägenhet att ta vad han vill. Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i ärvdabalken för att besvara din fråga. Jag kommer på ett generellt sätt att förklara hur arv skiftas och vad som sker om man avstår från arv. Jag har dock inte tillräckligt med information för att göra en fullskalig bedömning av det aktuella fallet då mycket inte framgår, t ex varför inte din morbror fick ta del av arvet då det egentligen tillhörde din mormor och inte din mamma.

Som utgångspunkt i arvsrätten så ärver bröstarvingar i första ledet. Din morbror tillhör det andra ledet och har således ingen arvsrätt om någon i första ledet finns (2 kap 2 § ÄB). I detta fallet om egendom din mamma fick tillhörde henne och din morbror inte har ett anspråk till det så är du den enda berättigade arvingen (2 kap 1 § ÄB). Det framstår som oklart varför din morbror inte fått ut sin del av arvet, då han vid tillfället av bouppteckningen har rätt till hälften. Ifall förhållandet om din morbrors arvsrätt blivit känt för honom har han 5 år på sig att gör ett anspråk på egendomen (16 kap 1 § ÄB) från det att han fick reda på sin arvsrätt. Men att han inte försökt att få ut sin del av det på 5 år talar för att han inte har rätt till arvet.

Efter att en person går bort kommer dennes kvarlåtenskap som bildar dödsbo att ingå i en bouppteckning och dödsboet kommer betraktas som en egen juridisk person reglerna om bouppteckning behandlas i 20 kap ÄB. Din mammas egendom kommer alltså att bli en juridisk person och tillhör ingen, till en början. Det tillhör således ingen annan än själva dödsboet som då äger alla tillgångar. Arvingar kan alltså inte ta egendomen från dödsboet innan bouppteckningen är klar. Detta är bland annat för att en bouppgivare (den som vårdar egendomen) ska lämna uppgifter om boet så som det såg ut efter den avlidnes bortgång. Detta ska ske sanningsenligt och bouppgivaren ska vidare dokumentera alla tillgångar som fanns i boet vid dagen för dödsfallet (20 kap 6 § Ärvdabalken). Efter att det är klart skickas det ut till berättiga arvtagare.

Slutsats

Det är väldigt beroende på vilken form av rätt din morbror har till egendomen och under vilka förhållanden han inte fick ut något vid sin mors död.

Men din morbror har inte någon rätt enligt lag att gå in och ta vad han vill utan dödsboet är en egen juridisk person och ingen har rätt att a ut något innan en bouppteckning av skatterätten har gjorts. När den är klar ska arvet delas ut till berättigade arvingar. Ifall egendomen anses ha tillhört din mamma så kommer du ha den fulla rätten till hela kvarlåtenskapen enligt reglerna om arvsrätt, i det fallet har din morbror ingen rätt till egendomen.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (678)
2021-11-30 Arv efter förälder och styvförälder
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?
2021-11-03 Kan min partners barn ärva av mig om vi gifter oss?
2021-11-02 Hur lång tid tar det att skifta ett dödsbo?

Alla besvarade frågor (97441)