Att dra tillbaka en polisanmälan innan rättegång

FRÅGA
Hej, ifall man anmält någon för ett brott och att det sen går vidare till en rättegång. Kan man ångra sig och avbryta rättegången, eller vad gör man om man får ett hinder som gör att lan inte kan gå på rättegången?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Som huvudregel så är det så att alla brott faller under allmänt åtal om inte annat står föreskrivet, se 20 kap. 3 § Rättegångsbalken. Det innebär att det är åklagaren äger talan i domstol och alltså exempelvis inte den som anmält brottet eller den som blivit utsatt för brott. Om det är så att du är kallad till rättegången som vittne så ska det även framgå i kallelsen vilka skäl som är godtagbara för att inte närvara, så kallade laga förfall. Exempel på laga förfall skulle kunna vara sjukdom.

Med vänlig hälsning,

Jennifer Jalaho
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (106)
2020-07-07 Har man rätt till målsägandebiträde vid förtal?
2020-07-01 Kan man som biträdande jurist bli förordnad som offentlig försvarare?
2020-06-30 Vad händer ifall målsäganden inte dyker upp?
2020-06-29 Vad händer om parterna förhalar processen i domstol?

Alla besvarade frågor (81883)