Avstående från arv till förmån för sin avlidne förälders efterlevande make

2021-11-30 i Arvsavstående
FRÅGA
Jag är gift och har ett särkullbarn samtidigt som jag önskar att min hustru skall kunna bo kvar i vår gemensamma bostad om jag går först. Min undran är därför: Om ett särkullbarn har avstått från sitt arv till förmån för den efterlevande maken kan då särkullbarnets barn vid sin förälders bortgång begära och erhåll sitt arv direkt från far eller morföräldern? Jag tänker mig ett fall där särkullbarnet har avstått från arv genom att skriftligen godkänna ett testamente för att senare kunna ta del i den efterlevande makens dödsbo.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga !

Innan jag besvarar vill jag göra ett förbehåll angående din fråga angående ditt exempel om avstående genom att skriftligen godkänna ett testamente då jag inte riktigt förstår situationen. Du är välkommen att ställa ytterligare frågor kring denna hypotetiska situation! Annars hoppas jag ge svar på övriga funderingar så bra jag kan!

Särkullbarnets barn kommer att träda in i sin förälders ställe ifall denne ännu inte fått sitt arv från den efterlevande maken

Ett särkullbarn kan utan hinder välja att avstå från arv från sin förälder till förmån för den efterlevande maken, varav konsekvensen blir att denne kommer få ut en kvotdel av den efterlevande makens kvarlåtenskap i form av ett efterarv (3:9 ÄB). Om särkullbarnet av någon anledning skulle avlida innan den efterlevande maken, så träder särkullbarnets barn in i dennes ställe, vilket följer av den så kallade istadarätten (2:1 st. 2 ÄB). Detta göra att särkullbarnets barn istället kommer få ta del av efterarvet då den efterlevande maken avlider.

Hoppas detta gav dig någon form av klarhet !

Eles Karahalilovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (355)
2021-11-30 Avstående från arv till förmån för sin avlidne förälders efterlevande make
2021-11-19 Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?
2021-11-09 Kan särkullbarn avstå sitt arv?
2021-10-30 Arvsavstående och möjlighet för kronofogdemyndigheten att utmäta arv

Alla besvarade frågor (98564)