Avstående från bodelning vid samboförhållande

2018-02-14 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Min far lever i ett samboförhållande sen 30 år tillbaka. Nu är sambon svårt sjuk och kommer inte att överleva. Han är mitt i allt elände bekymrad över ekonomin framöver. Han står som ensam ägare på huset och dom flyttade dit för gemensamt boende för ett antal år sedan. Inga papper är skrivna och sambon har 3 döttrar. Vad jag förstår ärver döttrarna en viss del, hur mycket? Halva värdet av huset? Hur går det till, måste han betala döttrarna på en gång eller kan man vänta tills han själv säljer. Svårt det här ..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!

Då det i denna situation rör sig om ett samboförhållande blir Sambolagen (SamboL) tillämplig. Enligt 8 § SamboL ska bodelning ske när ett samboförhållande upphör, av ena annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra, om någon av samborna begär det. Rätten att begära bodelning tillfaller endast samborna och kan t.ex. inte övertas av ett dödsbo. Vid händelse av dödsfall är det därmed endast efterlevande make som har rätt att begära bodelning.

Detta innebär för din far att om han inte begär att bodelning ska genomföras torde inte heller någon del av huset tillfalla sambons dödsbo och arvingar utan han blir fortsatt ensam ägare till huset.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll