Avtal, anbud och accept?

2021-09-28 i Anbud och accept
FRÅGA
avtalsrättEn kille vill sälja en begagnad datorladdare till mig för 300kr, jag erbjuder honom 250kr vilket säljaren accepterar och jag köper varan. Mina frågor är då: vilken avtalssituation förekommer här? När förekommer anbud och accept? När blir avtalet bindande? Och vilka lagar passar in i detta, vad är lämpligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avtalslagen (AvtL) är aktuell för besvarande av din fråga.

Huvudregeln för avtalsbundenhet framgår av 1 § AvtL. Enligt bestämmelsen kommer bindande avtal till stånd först när en anbudsgivare gett ett anbud som motparten antar genom en accept.

När bundenheten uppstår kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet men som grundläggande regel kan man säga är att båda parterna måste ha kommunicerat en vilja för att bundenhet ska uppstå.

I ditt fall rör det sig om att säljaren kommit med ett anbud om 300 kr. Du har sedan gett en så kallad oren accept vilken säljaren accepterat genom att ge dig varan mot 250 kr.

Som utgångspunkt ska avtal hållas, men det framstår som oklart i din fråga när anbud och accept skett samt när betalning och överlämnande av varan inträffat. Avtalet får dock anses bli bindande redan när säljaren accepterar din orena accept om 250 kr. Avtalet behöver inte vara skriftligt för att bli bindande, det räcker med en muntlig överenskommelse eller i vissa fall även underförstått. Vid muntliga avtal är det dock ofta svårt att visa att avtal kommit till stånd, det är den som påstår att ett avtal föreligger som har bevisbördan för detta påstående.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (351)
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?
2021-11-29 Är jag tvungen att betala för en tjänst jag inte har beställt?
2021-11-17 Kan företag ta betalt så fort jag gett dem mina uppgifter?

Alla besvarade frågor (97703)