Avtalets grundstenar

2021-04-25 i Avtal
FRÅGA
Hej,Jag har lånat min vän kr 100,000 och vill garantera detta lån genom att låta honom underteckna ett dokument med detta. Räcker det att skriva följande på dokumenten? Beloppet, datumet, två vittnen, mitt namn, min väns namn och plats.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur du ska utforma ett låneavtal för att avtalsbundenhet mellan dig och din vän ska uppkomma.

Avtalets grundstenar är följande:

Vem: Det ska framgå av avtalet vilka parter är det som ingår avtalet. Detta är viktigt eftersom man endast kan ställa sin avtalspart till ansvar för ett eventuellt avtalsbrott. Det ska alltså i avtalet anges att X lånar Y.
Vad: här ska anges vad respektive part åtagit sig att göra. Beloppet 100 000 ska följa av avtalet precis som du har skrivit.
När: i avtalet ska det stå när ska respektive part ska prestera enligt avtalet. Ni kan exempelvis skriva datumet här.

Var: Det ska till sist framgå av avtalet var varje part fullgör sin prestation.

Sammanfattningsvis kan avtalet utformas enligt följande: ''X lånar 100 000 kr till Y den 25 april 2021. Beloppet skickas till Y:s bankkonto alternativ ges kontant till denne. Avslutningsvis bör datum och era namnunderskrifter anges. Det är bra att ha vittnen men det är inget krav.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Atefa Jafary
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1491)
2021-06-19 Kan en arbetsgivare dra in ett arbetsschema på grund av arbetsbrist?
2021-06-18 Är mitt avtal med dödsboet giltigt om endast en av dödsbodelägarna har skrivit på?
2021-05-31 Boka tid med jurist
2021-05-28 Tolkning av avtal gällande hyra av parkeringsplats.

Alla besvarade frågor (93283)